Novosti

23. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 28. 3. 2011.

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastruktureu GraduZaboku za 2010.
Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010.
Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2010.
Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2010.
Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2010.
Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2010.
Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2010.
Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2010.

Download gv23_Mandatna_Valec.pdf
Download gv23__Izvj_Gr_za_7.12._2010.pdf
Download gv23_Zak._o_prihvacanju_izvjes_Grad.pdf
Download gv23_DVJ_izvj_za_2010.pdf
Download gv23_POUZ___izvj_za_2010.pdf
Download gv23_Pucko__suglasnost_na_sistematizaciju.pdf
Download gv23_Knjiznica_izvjesce_za_2010.pdf
Download Gv23_Godisnji_izvj_za_2010.pdf
Download gv23_odluka_o_raspodjeli_rez_pos_za_2010.pdf
Download gv23_Izvjesce_o_utrosku_kom_prihoda_za_2010.pdf
Download gv23_izvjesca_o_izvrsenju_programa_za_2010.pdf
Download gv23_proracunska_zaliha.pdf
Download gv23_Odluka_o_obavljanju_dimnjacarskih_poslova.pdf
Skip to content