Novosti

Asfaltiran prvi dio dionice nerazvrstane ceste Jadeki-Grdenci

CESTA JADEKI-GRDENCI

OPIS PROJEKTA

Naziv projekta sukladno građevinskoj dozvoli je građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog cestovnog prometa – nerazvrstana cesta „Jadeki- Grdenci“, 3.skupine.

Aktivnosti koje će se provoditi odnose se na izgradnju spoja nerazvrstane ceste na dionici Jadeki-Grdenci s propustima preko kanala i mostom preko vodotoka Krapinica. Ukupna duljina nerazvrstane ceste s mostom, dionica: Jadeki-Grdenci iznosi 927.50 m.

Izgradnja nerazvrstane ceste sastoji se od pripremnih i završnih radova, uređenja donjeg i gornjeg stroja, izrade horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, odvodnje oborinskih voda, te radova na komunalnim instalacijama.

Izgradnja mosta i propusta sastoji se od pripremnih, zemljanih, betonskih i armiračkih radova, izolaterskih, asfalterskih, bravarskih, završnih i ostalih radova. Ostali radovi uključuju izradu ograde, nabavu i ugradnju plastičnih cijevi, neoprenskih ležajeva, te izradu oblaganja pokosa korita vodotoka Krapinice.

CILJEVI I REZULTATI

Ovim projektom prometno će se povezati naselja Zabok i Grdenci te će se omogućiti lakše prometovanje. Primarni cilj je bolja prometna povezanost, te pomoć poljoprivredi i poljoprivrednicima Zaboka i regije. Na području naselja Zabok, u kojem se nalazi Jadeki, živi 2.714 stanovnika, a u naselju Grdenci živi 459 stanovnika. Projektom će se stanovnicima pružiti temeljne usluge koje treba imati svako ruralno područje.

Predmetna cesta se križa u razini sa izgrađenim državne spojne ceste Zabok-Sv.Križ Začretje, te će stanovnici biti bolje prometno povezani sa ostalim dijelovima županije i Zagreba. Cilj je podići razinu sigurnosti sudionika u prometu, te prometno rasteretiti postojeću županijsku cestu ŽC 2159 kroz naselje Grdenci i smanjiti broj prometnih nesreća.

Izgradnja nerazvrstane ceste omogućit će bolju prometnu povezanost između dva naselja i osigurati bolju kvalitetu života stanovnicima tih naselja pružajući im temeljne usluge koje bi svako ruralno područje trebalo imati.

Očekivani rezultati prema postavljenim ciljevima su sljedeći:

 • jedna novoizgrađena nerazvrstana cesta koja spaja dva naselja

 • lakše prometovanje i osiguranje bolje kvalitete života za 3.173 stanovnika

 • brža i bolja prometna povezanost između naselja, te bolja povezanost županijskog prostora

 • rasterećenje županijske ceste ŽC 2159 u naselju Grdenci

 • smanjenje broja prometnih nesreća i zastoja u naselju Grdenci

 • dva područja stambene i mješovite namjene u kojima će biti izgrađena nerazvrstana cesta

 • kvalitetniji uvjeti za život u ruralnom području

 • skraćenje puta učenicima do škola.

  FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.877.552,47 kune, a sadrži troškove izgradnje nerazvrstane ceste, troškove izrade projektne dokumentacije, trošak nadzora, te troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

  Troškovi građenja nerazvrstane ceste, dobiveni putem provedene javne nabave iznose 2.505.830,78 kuna, a troškovi nadzora, dobiveni putem provedene jednostavne nabave iznose 31.250,00 kuna. Za izradu projektne dokumentacije (parcelacijski elaborat, glavni projekt, Elaborat zaštite okoliša, kontrola glavnog projekta mosta, posebni uvjeti gradnje i potvrde glavnog projekta) već je utrošeno 163.823,98 kuna. Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa utrošeno je 120.397,71 kuna. Grad Zabok je primio 72.812,50 kuna potpore od Krapinsko-zagorske županije, 295.898,19 kune će financirati sam iz razloga što su troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije i trošak nadzora prihvatljivi za financiranje do 10% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova.

  Iznos potpore iz EU iznosi 85% ili 2.194.406,14 kuna, dok iznos potpore iz Proračuna RH iznosi 15% ili 387.248,14 kuna, što ukupno iznosi 2.581.654,28 kuna iznosa dodjele za potporu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content