Novosti

Asfaltiran prvi dio dionice nerazvrstane ceste Jadeki-Grdenci

CESTA JADEKI-GRDENCI

OPIS PROJEKTA

Naziv projekta sukladno građevinskoj dozvoli je građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog cestovnog prometa – nerazvrstana cesta „Jadeki- Grdenci“, 3.skupine.

Aktivnosti koje će se provoditi odnose se na izgradnju spoja nerazvrstane ceste na dionici Jadeki-Grdenci s propustima preko kanala i mostom preko vodotoka Krapinica. Ukupna duljina nerazvrstane ceste s mostom, dionica: Jadeki-Grdenci iznosi 927.50 m.

Izgradnja nerazvrstane ceste sastoji se od pripremnih i završnih radova, uređenja donjeg i gornjeg stroja, izrade horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, odvodnje oborinskih voda, te radova na komunalnim instalacijama.

Izgradnja mosta i propusta sastoji se od pripremnih, zemljanih, betonskih i armiračkih radova, izolaterskih, asfalterskih, bravarskih, završnih i ostalih radova. Ostali radovi uključuju izradu ograde, nabavu i ugradnju plastičnih cijevi, neoprenskih ležajeva, te izradu oblaganja pokosa korita vodotoka Krapinice.

CILJEVI I REZULTATI

Ovim projektom prometno će se povezati naselja Zabok i Grdenci te će se omogućiti lakše prometovanje. Primarni cilj je bolja prometna povezanost, te pomoć poljoprivredi i poljoprivrednicima Zaboka i regije. Na području naselja Zabok, u kojem se nalazi Jadeki, živi 2.714 stanovnika, a u naselju Grdenci živi 459 stanovnika. Projektom će se stanovnicima pružiti temeljne usluge koje treba imati svako ruralno područje.

Predmetna cesta se križa u razini sa izgrađenim državne spojne ceste Zabok-Sv.Križ Začretje, te će stanovnici biti bolje prometno povezani sa ostalim dijelovima županije i Zagreba. Cilj je podići razinu sigurnosti sudionika u prometu, te prometno rasteretiti postojeću županijsku cestu ŽC 2159 kroz naselje Grdenci i smanjiti broj prometnih nesreća.

Izgradnja nerazvrstane ceste omogućit će bolju prometnu povezanost između dva naselja i osigurati bolju kvalitetu života stanovnicima tih naselja pružajući im temeljne usluge koje bi svako ruralno područje trebalo imati.

Očekivani rezultati prema postavljenim ciljevima su sljedeći:

 • jedna novoizgrađena nerazvrstana cesta koja spaja dva naselja

 • lakše prometovanje i osiguranje bolje kvalitete života za 3.173 stanovnika

 • brža i bolja prometna povezanost između naselja, te bolja povezanost županijskog prostora

 • rasterećenje županijske ceste ŽC 2159 u naselju Grdenci

 • smanjenje broja prometnih nesreća i zastoja u naselju Grdenci

 • dva područja stambene i mješovite namjene u kojima će biti izgrađena nerazvrstana cesta

 • kvalitetniji uvjeti za život u ruralnom području

 • skraćenje puta učenicima do škola.

  FINANCIJSKA VRIJEDNOST PROJEKTA

  Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.877.552,47 kune, a sadrži troškove izgradnje nerazvrstane ceste, troškove izrade projektne dokumentacije, trošak nadzora, te troškove rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

  Troškovi građenja nerazvrstane ceste, dobiveni putem provedene javne nabave iznose 2.505.830,78 kuna, a troškovi nadzora, dobiveni putem provedene jednostavne nabave iznose 31.250,00 kuna. Za izradu projektne dokumentacije (parcelacijski elaborat, glavni projekt, Elaborat zaštite okoliša, kontrola glavnog projekta mosta, posebni uvjeti gradnje i potvrde glavnog projekta) već je utrošeno 163.823,98 kuna. Za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa utrošeno je 120.397,71 kuna. Grad Zabok je primio 72.812,50 kuna potpore od Krapinsko-zagorske županije, 295.898,19 kune će financirati sam iz razloga što su troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije i trošak nadzora prihvatljivi za financiranje do 10% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova bez općih troškova.

  Iznos potpore iz EU iznosi 85% ili 2.194.406,14 kuna, dok iznos potpore iz Proračuna RH iznosi 15% ili 387.248,14 kuna, što ukupno iznosi 2.581.654,28 kuna iznosa dodjele za potporu.

Skip to content