Novosti

Danas, 5. 3. 2012 u 19,00 sati održat će se 34. sjednica Gradskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/12-01/01

URBROJ: 2197/01-02-12-1

Zabok, 29. veljače 2012.

P O Z I V

Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 34. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u ponedjeljak, 5. ožujka2012. g. u 19.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Zabokaodržane

28. prosinca 2011.

2. Pučko otvoreno učilište Zabok, Kumrovečka 8, Zabok, Izvješće o radui financijska

izvješća za 2011.,

3. Gradska knjižnica “Ksaver Šandor Gjalski”, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2011.,

4. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2011.,

5. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području grada Zaboka u 2011.,

6. Prijedlog odluke o naknadi troškova za rad Gradonačelnika Grada Zaboka,

7. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina NK „Mladost“ Zabok Gradu Zaboku,

8. Prijedlog odluke o razrješenju dvoje mrtvozornika za područje Grada Zaboka,

9. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2011. i

siječanj 2012.,

10. Informacija o rekonstrukciji javne rasvjete I. Faza – na znanje,

11. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ilina telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić, v. r.

Download Poziv_na_34.sj_GV_5.3._2012.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content