Novosti

EDUKACIJA I RAZVOJ DJECE – Logopedski kabinet u sklopu DND-a Zabok djeluje već niz godina, a iz dana u dan ima sve više malih korisnika

Društvo naša djeca Zabok udruga je koja je vrlo aktivna na svim područjima društvenog djelovanja. Jedan od vrlo važnih segmenata je i logopedski kabinet koji djeluje od ožujka 2006. godine, a nastao je u suradnji s Gradom Zabokom. U kabinetu radi Tamara Miletić Damjanović koja je voditeljica te pripravnica Ivana Jurina. O važnosti logopedskog kabineta i njegovom cilju nešto nam je više rekla voditeljica Miletić Damjanović.

ZL: Koji je cilj samog logopedskog kabineta i kojem su namijenjene njegove usluge?

Miletić Damjanović: Cilj logopedskog kabineta DND-a Zabok jest pružanje pomoći djeci s problemima u komunikaciji, teškoćama čitanja, pisanja i učenja. Usluge logopoedskog kabineta besplatne su za svu djecu grada Zaboka, a djeca koja nisu s područja Zaboka, tretman plaćaju 80 kuna. Dijagnostika i savjetovanje za svu djecu s područja županije pa i šire su besplatni. Grad Zabok osigurava plaću voditelju kabineta te nam je osigurao prostor.

ZL: Ove ste godine dobili vrijednu donaciju osiguravajuće kuće Euroherc.

Miletić Damjanović: Tako je. Donacija je stigla u prave ruke i u pravi čas jer se povećanjem broja djece korisnika usluga našeg kabineta pokazala potreba za nabavom novog materijala. Euroherc je u sklopu akcije ’20 darova za 20 godina’ izabrao i nas te nam dodijelio donaciju od 50 tisuća kuna

ZL: Što ste dosada kupili od donacije?

Miletić Damjanović: Kupili smo digitalni logopedski set, BHERINGER. To nam je nedostajalo da bi se smanjila lista čekanja koja se stvorila, ali i da bi rad postao kvalitetniji i učinkovitiji. Taj je digitalni logopedski set inovacija u obradi zvučnog signala jer omogućuje brzu i preciznu obradu zvuka gotovo kao ljudski mozak, a nije vezan uz određenu metodu rehabilitacije pa se može koristiti u raznim vidovima terapije ili dijagnostike. U procesu smo nabave Peabody slikovnog rječnika, PRED ČIP testa i Reynell razvojne ljestvice govora.

ZL: Koliko korisnika trenutno logopedski kabinet ima?

Miletić Damjanović: U prvih šest mjeseci 2012. godine logopedski kabinet imao je 213 korisnika. Naravno, nisu sva djeca bila uključena u tretman. Kod nekih je bila riječ samo o savjetovanju, kod nekih o dijagnostici i sl. Zanimljivo je reći da imamo puno upita iz svih krajeva županije, ali i šire budući da je logopedska djelatnost u našoj županiji još uvijek deficitarna.

ZL: U kojem vremenu se roditelji i djeca mogu javiti u kabinet i na koji broj telefona?

Miletić Damjanović: Logopedski kabinet radi ponedjeljkom i četvrtkom od 12 do 19 sati, petkom u terminu od 7 do 14 sati. Utorkom odlazim u OŠ K.Š.Gjalskog, a srijedom pružam logopedske usluge u vrtiću Zipkica. Da napomenem, kabinet je smješten u prostorijama vrtića Zipkica na drugom katu. Isto tako, svi zainteresirani mogu se javiti na broj 099/824-9615

ZL: I za kraj, kada se roditelji trebaju obratiti logopedu?

Miletić Damjanović: Moj savjet je, a on je iz iskustva, da se treba javiti čim se primijeti da nešto nije u redu jer se iza krivog izgovora koji se najčešće prvi primjećuje, mogu skrivati razne druge tegobe i problemi. Većina se tih poteškoća kontinuiranim radom može ublažiti ili potpuno sanirati do polaska u školu.

Usluge logopoedskog kabineta besplatne su za svu djecu grada Zaboka, a djeca koja nisu s područja Zaboka, tretman plaćaju 80 kuna. Dijagnostika i savjetovanje za svu djecu s područja županije pa i šire su besplatni.

Miletić Damjanović: Da napomenem, kabinet je smješten u prostorijama vrtića Zipkica na drugom katu. Isto tako, svi zainteresirani mogu se javiti na broj 099/824-9615.

Izvor: Zagorski list

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content