Novosti

Grad Zabok prodaje nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni

Grad Zabok prodaje nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište u Gospodarskoj zoni oznake: kčbr. 4036/1 k.o. Zabok i kčbr. 4039 k.o. Zabok te raspisuje natječaj:

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96., 68/98., 137/99., 58/97., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.) Grad Zabok objavljuje

Javni natječaj – poziv za prikupljanje ponuda

I.Grad Zabok prodaje nekretnine – neizgrađeno građevinsko zemljište oznake:

-kčbr. 4036/1 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9214 k.o. Zabok), oranica, površine 1255čhv (4514m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok te

-kčbr. 4039 (koja odgovara u katastru nekretnina kčbr. 9218 k.o. Zabok), livada, površine 1070čhv (3848m²), upisane u zemljišno-knjižni uložak br. 5465 k.o. Zabok.

II. Početna kupoprodajna cijena iznosi 140,00 kuna po 1 m². Ponude za kupnju sa svom traženom dokumentacijom moraju biti dostavljene u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva u Narodnim Novinama.

III. Svi ostali uvjeti kupoprodaje određeni su natječajnom dokumentacijom koja se može se podići u roku za dostavu ponuda, svakog radnog dana od 8.00 do 14.00 sati u Uredu Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10, soba br. 7/II kat ili putem Internet stranice Grada Zaboka – www.zabok.hr.

GRAD ZABOK

Download ODLUKA__prodaja_zemljista.pdf
Download NATJECAJNA_DOKUMENTACIJA__prodaja_zemljista.pdf
Skip to content