Novosti

Gradonačelnik, Ivan Hanžek postao član Kongresa za lokalnu i regionalnu vlast Vijeća Europe

Veliko priznanje dobio je gradonačelnik, Ivan Hanžek, izborom za člana Kongresa za lokalnu i regionalnu vlast Vijeća Europe. Ovo vrijedno priznanje, dokaz je vrednovanja rada i rezultata u obavljanju niza aktivnosti i funkcija.
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti. Ustanovljen je 1994. godine, a Kongresom je zamijenjena dotadašnja Stalna konferencija lokalnih i regionalnih vlasti Europe. Kongres se bavi svim političkim pitanjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, naročito pitanjima lokalne i regionalne autonomije, urbanizma i prostornoga uređenja, zaštite okoliša, kulture, prosvjete, socijalnih služba i zdravstva, a usmjeren je k promicanju suradnje na europskoj razini i prepoznavanju praktičnih znanja potrebnih službenicima lokalne uprave.

Gradonačelnik, Ivan Hanžek, oec. Odlukom Ministra uprave, Arsena Bauka imenovan je za člana lzaslanstva u Domu lokalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti, a gđa. županica, Sonja Borovčak za članicu Izaslanstva u Domu regionalnih vlasti Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe.

Čestitamo !

Odluku o imenovanju u lzaslanstvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Više o Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Europe

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe savjetodavno je tijelo Vijeća Europe koje predstavlja lokalne i regionalne vlasti.

Lokalna samouprava

Odbor ministara ustanovio je 1994. godine Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe kojim je zamijenjena dotadašnja Stalna konferencija lokalnih i regionalnih vlasti Europe.

Prema modelu Parlamentarne skupštine, Kongres čine 291 zastupnik i 291 zamjenik, birani izravno za lokalne ili regionalne vlasti te dužnosnici njima izravno odgovorni. Nacionalna izaslanstva moraju predstavljati različite lokalne i regionalne vlasti te političke snage u statutarnim tijelima svake zemlje članice.

Dvodomna skupština

Kongres se sastoji od Doma lokalnih vlasti i Doma regija. Domovi biraju predsjednika i Biro svake dvije godine. Predsjednik Kongresa se također bira svake dvije godine, naizmjenično iz oba doma.

Stalni odbor, koji čine predstavnici svih nacionalnih izaslanstava, osigurava kontinuitet rada Kongresa između zasjedanja.

Kongres i njegova dva doma mogu osnivati ad hoc radne skupine radi proučavanja specifičnih pitanja u vezi s poboljšanjem učinkovitosti i fleksibilnosti.

Šefu tajništva Kongresa, odgovornom za svakodnevni rad Kongresa, pomažu službenici Vijeća Europe.

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Europe održava svoje plenarno zasjedanje jednom godišnje, u Europskoj palači u Strasbourgu.


Ciljevi

Glavni je cilj Kongresa osigurati sudjelovanje lokalnih i regionalnih vlasti u procesu europskoga ujedinjenja i u radu Vijeća Europe. Jedna od njegovih najvažnijih zadaća jest promicanje lokalne i regionalne demokracije i jačanje prekogranične i međuregionalne suradnje u proširenoj Europi.

Kongres se bavi svim političkim pitanjima koja se tiču lokalnih i regionalnih vlasti, naročito pitanjima lokalne i regionalne autonomije, urbanizma i prostornoga uređenja, zaštite okoliša, kulture, prosvjete, socijalnih služba i zdravstva.

Jačanje lokalne i regionalne samouprave

Kongres prati kako zemlje članice primjenjuju načela lokalne demokracije navedena u Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi.

Kongres je također usvojio, kao nacrt konvencije, Europsku povelju o regionalnoj samoupravi kojom se poziva na prenošenje nadležnosti, sloboda, demokratskih struktura na regionalne vlasti te se traži da im se omoguće dovoljna financijska sredstva i dovoljan broj službenika kako bi mogle voditi poslove bez nepotrebnoga upletanja države.

Uvijek kad je obaviješten o ozbiljnim teškoćama u funkcioniranju lokalne ili regionalne demokracije u nekoj od zemalja članica, Kongres šalje izvjestitelje i oni, po potrebi, sastavljaju izvješće o tom pitanju.

Sjedište Vijeća Europe je u Strasbourgu na francusko-njemačkoj granici. Prvotno sjedište je bilo u palači strasburškog sveučilišta, dok se sad nalazi u Palais de l’Europe (Palača Europe). Članstvo u Vijeću Europe otvoreno je svim europskim demokratskim državama koje su prihvatile načelo vladavine prava i koje jamče temeljna ljudska prava i slobode svojim građanima.

Vijeće Europe ne treba miješati s Vijećem Europske unije ili Europskim vijećem, koji su pak tijela Europske unije. Vijeće Europe je samostalna međunarodna organizacija odvojena od Europske unije.

Najveći doseg Vijeća Europe ogleda se u Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, potpisanoj 1950. godine, i koja služi kao osnovni pravni dokument Europskom sudu za ljudska prava.

Download Sca_izsslanstvo_kongresa.pdf
Skip to content