Novosti

ISCRTANA SU PARKIRNA MJESTA NA STAROM AUTOBUSNOM KOLODVORU

Iscrtana su parkirna mjesta na starom autobusnom kolodvoru.
Izvođač radova Tisak Da-Da.
Budući je autobusni kolodvor preseljen na novu lokaciju J. B. Tita na postojećoj lokaciji sada već starog autobusnog kolodovora označena su parkirna mjesta, tako da je dobiveno parkiralište u samom centru Zaboka, a u sredini je trak za autobuse i autobusno stajalište.

srpanj 2012.

Skip to content