Novosti

Izgradnja nogostupa i rekonstrukcija ŽC 2189 s oborinskom odvodnjom u naselju Martinišće u Zaboku

Građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2.b skupine – izgradnja nogostupa i rekonstrukcija ŽC 2189 s oborinskom odvodnjom na postojećoj građevnoj čestici kat. Čest. Br. 1659/6 k.o. Gubaševo (Zabok, Martinišće) u cilju povećanja dostupnosti odgovarajuće komunalne infrastrukture i povećanja sigurnosti odvijanja prometa za sve sudionike u prometnom procesu.

Poziv: Javni poziv za iskaz interesa  za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko – zagorske županije

Nadležno tijelo: Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije

Planirana vrijednost projekta: 84.599,88 eura

Planirani doprinos ŽUC-a u 2024.: 58.373,92 eura

Iznos vlastitih sredstva: 26.225,96 eura

Skip to content