Novosti

Izrada prostornog plana uređenja Grada Zaboka

Izradom Prostornog plana uređenja Grada Zaboka nove generacije olakšat će se, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati njegova provedba. Plan će biti uključen u platformu digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga informacijskog sustava prostornog uređenja čime će se ostvariti značajna poboljšanja. Digitalizacija plana će omogućiti bržu komunikaciju između javnopravnih tijela, efikasnije upravljanje resursima te skratiti vrijeme potrebno za obradu podataka, usuglašavanje i donošenje odluka a građanima će omogućiti brže korištenje potrebnih javnih usluga. Administrativne procedure će se pojednostaviti putem elektronskih obrazaca, online aplikacija i digitalne komunikacije. Digitalizacija će omogućiti bolju usklađenost plana sa zakonima i standardima, lakšu analizu i praćenje informacija te pomoći u planiranju resursa, efikasnijem upravljanju i donošenju kvalitetnijih prostorno planskih odluka. Znatan dio provedbenih procesa će se automatizirati čime će se ostvariti značajne uštede.

Poziv: Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi”

Poveznica: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/93

Intenzitet potpore: 100%

Ukupna vrijednost projekta: 30.000,00 eura

Bespovratna sredstva: 30.000,00 eura

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/17365

Skip to content