Novosti

Izrađivali video i fotografije sklopu preventivnog projekta #alarmirajse

Održane kreativne radionice u sklopu preventivnog projekta #alarmirajse

U Centru za mlade Krapinsko-zagorske županije u Zaboku u okviru projekta #alarmirajse kojeg provodi Mreža udruga Zagor proteklih nekoliko tjedana održale su se kreativne radionice za mlade. Kroz radionice izrade videa, fotografije i manipulacija fotografijama i izrade radio jingla mladi su promišljali o temama vezanih uz nenasilno rješavanje sukoba među mladima, prihvaćanja različitosti i tolerancije.

Mladi su na radionicama izrade videa dobili informacije o opremi i osnovama za snimanje, te su sami izradili video uradak s porukom o nenasilju. Radionicu je osmislio i održao Luka Smuk. Na radionicama izrade i manipulacije fotografijama, pod vodstvom Željka Đurina i Igora Vranješa, sudionici su učili o fotografiji i povijesti fotografije, te su imali priliku analizirati vlastite fotografije na temelju naučenoga. Radionice izrade radio jingla održao je Dražen Završki. Kroz radionicu radio jingla sudionici su snimali zajednički radio jingl o nenasilju a koji će biti pušten na radio postajama. Radionice su mladima omogućile razvoj kreativnog stvaralaštva i kritičkog promišljanja, pregled i kreiranje svijesti o problematici nasilja i poticanja nenasilnog rješavanja problema među mladima kroz drugačije i inovativnije pristupe problematici.

Nastali materijali, video uradak, fotografije i radio jingl bit će prikazani kroz organizaciju i provedbu dviju izložbi, jedna će se održati u Zaboku a druga u Donjoj Stubici, tijekom rujna i listopada. Izložba će biti dostupna i u online verziji na službenoj stranici Mreže udruga Zagor.

Projekt #alarmirajse preventivno pristupa problematici nasilja među mladima kroz učenje nenasilnog rješavanja sukoba, prihvaćanja različitosti i toleranciji, te osvještavanju šire javnosti o pojavnosti i potrebi zajedničkog preventivnog djelovanja. Projekt se provodi u partnerstvu s Društvom psihologa Krapinsko-zagorske županije i Centrom za socijalnu skrb Zabok. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Izvor:Zagorje.com

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content