Novosti

JAVNA RASPRAVA o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/14-01/121

URBROJ: 2197/01-05/3-17-31

Zabok, 23.10.2017.

Na temelju članka 22. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13. i 73/17.) objavljuje se

JAVNA RASPRAVA

o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka

za razdoblje od 2016. do 2022. godine

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2022. godine,radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi, javnosti,trajat će od 23.10.2017. godine do 24.11.2017. godine.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti dostavljaju se zaključno do 24.11.2017. godine na

adresu Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtov trg 10.

Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2022. godine dostupan je na Internet stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

U navedenom razdoblju, javni uvid moguće je izvršiti i u prostorijama Grada Zaboka, Zabok, Zivtov trg 10, svakim radnim danom u vremenu od 11 do 13 sati.

Mišljenja, prijedloge i primjedbe treba dostaviti u pisanom obliku s imenom i prezimenom,

adresom i vlastoručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe, potpisom ovlaštene osobe

i pečatom s priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje (obrazac u prilogu).

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Download Plan-gospodarenja-otpadom-Odluka.pdf
Download Plan-gospodarenja-otpadom-nacrt.pdf
Download Javna-rasprava-obrazac.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content