Novosti

Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga na području grada Zaboka za 2022.

Javni natječaj za financiranje programa iliprojekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja:

1) kulture

2) socijalne skrbi:

a) podrška udrugama koje pružaju socijalnu uslugu u zajednici

b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2022.

c) promocija i briga o mentalnom zdravlju djece i mladih

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA:

OBRASCI ZA PROCJENU PROJEKATA

OBRASCI ZA PROVEDBU PROJEKATA I IZVJEŠTAVANJE

DODATNA DOKUMENTACIJA

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA:

REZULTATI:

ODLUKE O DODJELI:

Download Tekst-natje-aja.doc
Download Upute-za-prijavitelje.doc
Download Obrazac-prora-una.xls
Download Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.doc
Download Obrazac-izjave-o-financiranim-projektima.doc
Download Obrazac-izjave-udruge-iz-Domovinskog-rata.docx
Download Izjava-o-partnerstvu-ako-je-primjenjivo-.doc
Download Obrazac-izjave-o-suglasnosti-za-uvid-u-kaznenu-evidenciju-za-podr-ku-institucionalnom-razvoju-udruge.doc
Download Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave.doc
Download Obrazac-Ugovora-o-dodjeli-financijskih-sredstava.doc
Download Obrazac-opisnog-izvje-taja.doc
Download Obrazac-financijskog-izvje-taja.xls
Download Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava.doc
Download Pravilnik-o-financiranju-i-odobravanju-nefinancijskih-podr-ka-udrugama.doc
Download Opisni-obrazac-udruge.doc
Download Odgovori-na-naj-e-e-postavljena-pitanja.docx
Download Odluka-Povjerenstva-za-otvaranje-prijava-i-provjeru-ispunjavanja-propisanih-uvjeta-Javnog-natje-aja-za-financiranje-programa-ili-projekata-udruga.pdf
Download Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-podru-je-kulture.pdf
Download Odluka-o-dodjeli-financijskih-sredstava-podru-je-socijalne-skrbi.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content