Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Martinišće

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/032

URBROJ: 2140-6-1-24-1

Zabok, 26. lipnja 2024.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22. i 133/23.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine) GRAD ZABOK objavljuje

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste u naselju Martinišće

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC MAR 002 duljine cca 550 metara (k.o. Gubaševo) da započinje postupak evidentiranja ceste u zemljišne knjige i katastar.      

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste. Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 17.7.2024. godine, početkom u 08:30 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan  18.7.2024., s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenom cestom odnosno česticama zemljišta na kojima je ista izgrađena (nose oznaku kčbr. 2796/2, 1728, 1278/1, 1285/2, 1285/3, 1286, 1198/2, 1202/2, 1201, 1284 k.o. Gubaševo),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i zatražiti dodatna obrazloženja dana 18.7. 2024. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu i na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Sve detalje javnog natječaja pronađite ovdje.

Skip to content