Novosti

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Špičkovina

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/24-01/031

URBROJ: 2140-6-1-24-1

Zabok, 26. lipnja 2024.

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22. i 133/23.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave (KLASA:932-01/12-02/182, URBROJ: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. godine) GRAD ZABOK objavljuje

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u naselju Špičkovina

Ovim pozivom Grad Zabok obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

  • NC ŠPI 002, u dužini od oko 115 metara u naselju Špičkovina
  • NC ŠPI 003, u dužini od oko 250 metara u naselju Špičkovina
  • NC ŠPI 004, u dužini od oko 210 metara u naselju Špičkovina
  • NC ŠPI 005, u dužini od oko 395 metara u naselju Špičkovina
  • NC ŠPI 011, u dužini od oko 645 metara u naselju Špičkovina

da započinje postupak evidentiranja cesta u zemljišne knjige i katastar.      

Izrađuje se geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta. Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem su izgrađene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade geodetskog elaborata izvršit će se dana 15.7.2024. godine, početkom u 08:30 sati.

U slučaju izrazito lošeg vremena, terenska izmjera odgodit će se za dan  16.7.2024. s istim vremenskim početkom obilježavanja.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene (nose oznaku kčbr. 972, 974/1, 973/1, 973/2, 973/3, 973/8, 973/7, 973/5, 973/6, 793, 1576, 1575, 1577, 1581, 680, 687/1, 686, 687/3, 687/2, 689/8, 689/7, 689/4, 706/2, 1578, 758, 663/21 k.o. Špičkovina, kčbr. 2231 k.o. Mirkovec),o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 16.7.2024. godine, u vremenu od 14.00 do 15.00 sati, u prostorima tvrtke GeoTAG d.o.o., Zabok, M.Gupca 24A.

Ovaj poziv objavit će se u Zagorskom listu i na mrežnim stranicama Grada Zaboka www.zabok.hr.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Sve detalje javnog natječaja pronađite ovdje.

Skip to content