Novosti

Javni poziv – rekonstrukcija stajališta Dubrava Zabočka

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa – rekonstrukcija stajališta Dubrava Zabočka u 28+307,40 pruge R201.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Zabok

KLASA: UP/I-361-03/16-01/000255

URBROJ: 2140/01-08/5-16-0004

Zabok, 25.11.2016.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture , HR-10000 Zagreb, Mihanovićeva 12

– dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava željezničkog prometa- rekonstrukcija stajališta Dubrava Zabočka u 28+307,40 pruge R201

na katastarskoj čestici broj 2617/1 k.o. Špičkovina (Zabok, Dubrava Zabočka 97).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.12.2016. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša KZŽ, Zabok, Kumrovečka 6, soba 12/I.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAVJETNICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Biserka Krušlin, dipl.ing.arh

Javni poziv OVDJE

Skip to content