Novosti

Klub zdravlja GDCK Zabok obilježio je Svjetski dan šećerne bolesti

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok, obilježavajući Svjetskidan šećerne bolesti

14.11.2013. godine organiziralo je predavanje
„Kako pravilnom prehranom i fizičkom aktivnošću očuvati zdravlje“.

Naglasak je bio na spoznaji da je nepravilna prehrana i fizička neaktivnost direktno

povezana sa učestalošću pojavljivanja dijabetesa tipa 2.

Predavač je bila gospođa Brankica Fučkar, prvostupnik sestrinstva, iz Dijabetološke

ambulante priSpecijalnoj bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, koja

je s lakoćom prezentirala temu, te je potaknula prisutne da se uključe u diskusiju za

vrijeme i nakon završenog predavanja.

Ravnateljica, Željka Vukić, dipl. ing.

Skip to content