Novosti

Koncert “Sonate za četiri ruke W.A. Mozart” u gradskoj galeriji

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK poziva vas na koncert

Sonate za četiri ruke
W. A. Mozart
Vlasta Gyura i Mario Šoša

PETAK, 23.03.2018. u 18 sati

VELIKA GALERIJA GRADA ZABOKA, Zivtov trg 10

_____________________________


___________________________________

Program:

Sonate za četiri ruke W. A. Mozart

Sonata u D duru KV 381

Allegro

Andante

Allegro molto

Sonata u F duru KV 497

Adagio – Allegro di molto

Andante

Allegro

***

Sonata u B duru KV 358

Allegro

Adagio

Molto presto

Sonata u C duru KV 521

Allegro

Andante

Allegretto

Biografije:

Vlasta Gyura studij klavira upisuje na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, u klasi prof. Rite Kinke i Arba Valdme. Diplomira 1991. godine kao najbolji student novosadskog univerziteta, a već na četvrtoj godini započinje s pedagoškim radom na Akademiji.
Odmah nakon završenog studija vraća se u Hrvatsku. Godine 1992. upisuje magisterij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Vladimira Krpana, a magistrira 1995. godine. Iste godine odlazi na specijalizaciju na “Mozarteum” u Salzburg,, gdje u klasi prg. Petera Langa usavršava djela klasike, baroka i glazbu XX. stoljeća.
Od 1997. godine radi na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kao viši predavač na klavirskom odsjeku. Tijekom studija i u godinama usavršavanja sudjelovala je na brojnim natjecanjima, gdje je osvajala nagrade i bila laureatom. Valja izdvojiti 1. mjesto na Međunarodnom natjecanju mladih pijanista” u Rimu 1991., i 1994. Tribinu “Darko Lukić” u Zagrebu gdje joj je dodijeljena nagrada HGDU-a za najboljeg mladog umjetnika.
Surađivala je s vodećim svjetskim umjetnicima (Eugene Russeau, Edin Karamazov, Igor Oistrakh, Luz Leskowitz, Krešimir Stražanac, Voces kvartet, Salcburški solisti…), a od 1998 do 2008 godine, provela je u Salzburgu kao solistica i komorna glazbenica angažirana kao “Artist in residence”.
U New Yorku je snimila nosač zvuka (J. S. Bach: “Goldberg Varijacije”), za koncertno-promotorsku agenciju ECPI (SAD).
Od 1999. godine umjetnička je ravnateljica “Vukovarskog festivala komorne glazbe”. Dobitinica ‘Vukovarskog svjetla slobode’ za poseban doprinos u kulturi grada Vukovara.
Dobitnica je Nagrade “Milka Trnina”, za integralnu izvedbu “Dobro ugođenoga klavira” Johanna Sebastiana Bacha (2016.)

Mario Šoša je rođen 1979. u Zadru. Nakon završetka srednješkolskog obrazovanja, 1998. godine upisuje studij klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi prof. Ljubomira Gašparovića koji završava 2003. godine. Nakon diplome upisuje poslijediplomski studij na Sveučilištu Mozarteum u Salzburgu u klasi Klausa Kaufmanna gdje magistrira 2006. godine. Još tijekom srednješkolskog obrazovanja te za vrijeme studija na MA u Zagrebu osvaja brojne nagrade i priznanja na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima a od njih vrijedi spomenuti specijalnu nagrada Društva hrvatskih skladatelja za najbolju izvedbu djela hrvatskog autora na međunarodnom natjecanju „Svetislav Stančić“, te nagradu istog društva za najbolju izvedbu djela hrvatskih autora na tribini mladih umjetnika „Darko Lukić“ kao i nagradu „Mozart Preis“ Sveučilišta Mozarteum. Nastupio je sa orkestrima Zagreb Sinfonietta, ansamblom Simfonijskog orkestra HRT-a , Zadarskim komornim orkestrom te Zagrebačkim kvartetom uz dirigente Pavla Dešpalja, Mladena Tarbuka, Tomislava Fačinija i Ivana Repušića. Sudjelovao je na festivalima Osorske glazbene večeri, Glazbene večeri u sv. Donatu, Sceni Amadeo i drugim festivalima u Hrvatskoj. Bio je sudionik više međunarodnih seminara i majstorskih tečajeva gdje se usavršavao kod čitavog niza pijanista i pedagoga poput: Roger Muraro, Virginio Pavarana, Karl Heinz Kammerling, Julian Jackobson, Vladimir Krpan, Wan Ing Oei Ong, Oliver Kern, Thomas Boeckheler, Rudolf Kehrer, Dubravka Tomšič i sa Zagrebačkim kvartetom. Bio je stipendist Grada Zadra, Ministarstva Znanosti i tehnologije RH a dvije godine zaredom izabran je za stipendista Međunarodne zaklade Mozarteum (Internationale Stiftung Mozarteum) koja mu dodjeljuje HUEBEL i ISA stipendiju. Član je Hrvatskog društva glazbenih umjetnika te trenutno radi kao predavač klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Pripremila: Bojana Birač

Skip to content