Novosti

KORACI ZA NOVI POČETAK – Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga/odgodi ovrhe ?

Sukladno Sporazumu kojeg će Vlada Republike Hrvatska potpisati s vjerovnicima građani čiji ukupan iznos duga, zaključno s danom 30. rujna 2014. i blokiranim računom duže od godine dana, iznosi najviše do 25.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine A – državnim poduzećima i istovremeno najviše 10.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine B – bankama, teleoperaterima, gradovima i ostalim vjerovnicima mogu pristupiti mjeri za otpis duga ili odgodu ovrhe. Kad se radi o dugu prema teleoperaterima, kumulativni dug prema svim vjerovnicima ( i skupine A i skupine B) ne smije biti veći od 10.000 kn da bi ušao u kriterij otpisa, odnosno odgode ovrhe. Početak mjere od 2. veljače 2015. godine!

KRITERIJ A

Kriteriju A pripadaju dužnici koji su primatelji socijalnih naknada: zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine koji će mjeri otpisa duga moći pristupiti u prva dva mjeseca provedbe mjere (od 2. veljače 2015.) na slijedeći način­

1.Korak-Provjera duga u FINI

Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE od 2. veljače 2015. godine može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga.

Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split)

2. Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije

Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, može podnijeti Zahtjev za otpis duga. Potrebni dokumenti koje mora imati su:

·Ispunjen Zahtjev za otpis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH

·Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi

·Potvrda o priznavanju prava na ZMN, pomoć za uzdržavanje i osobnu invalidninu kojeg dužnik pribavlja iz centra za socijalnu skrb

3. Korak-dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

Dužnik dostavlja dokumentaciju vjerovnicima. Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će ispunjene Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis duga dužnik ulazi u Registar otpisa duga na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jedne godine u slučaju odgode ovrhe.

4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga

Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.

5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te otpisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

KRITERIJ B

Kriteriju B pripadaju građani čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:

·Nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive

·Nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba

·Nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koja su bila raspoloživa na računima za navedene svrhe)

1.Korak-Provjera duga

Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE od 2. veljače 2015. godine može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin,Rijeka, Osijek,Split)

2.Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije koja se dostavlja ovlaštenom centru za socijalnu skrb-Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split

·Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, ispunjeni Zahtjev za opis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH

·Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi

·Potvrdu općinskog suda o vlasništvu nekretnina

dostavlja poštom ili neposredno ovlaštenom centru prema mjestu prebivališta- Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin. Navedeni centri za socijalnu skrb u roku od 15 dana od dana primitka navedene dokumentacije utvrditi će ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B.

3.Korak–dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

Nakon što ovlašteni centri za socijalnu skrb potvrde ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B, dužnik će dostaviti dokumentaciju vjerovnicima. Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis dug dužnik ulazi u Registar otpisa dug na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jednu godinu u slučaju odgode ovrhe.

4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga

Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.

5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te opisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

Datum objave: 16.01.2015. 09:54

Izvor: http://www.mspm.hr

Skip to content