Novosti

Krapinsko-zagorska županija Vas poziva da prijavite volontere/ke za Županijsko priznanje “Volonter/ka godine”

Poštovani,

ovim vas putem obavještavamo da je u tijeku Javni poziv za prijavu kandidata za dodjelu Županijskog priznanja „VOLONTER/KA GODINE“ za 2015. godinu, objavljen je dana 29. veljače 2016. godine.
Volonterski angažman nedovoljno je priznat i često prolazi neprimijećeno. U cilju promicanja volonterstva i volonterskih aktivnosti, širenja svijesti o volontiranju kao vrijednom iskustvu dobivanja prijenosa znanja i vještina i poticanja građana na veće uključivanje u život zajednice kroz volonterski angažman Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Volonterskim centrom VolontirAJMO dodjeljuje godišnje priznanje za individualni volonterski doprinos.


Županijsko priznanje dodjeljuje se u dvije kategorije:
1. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE“ (mladi 15-30 godina) i
2. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE“ (odrasli 30+ godina).
Prijedlog kandidata i kandidatkinja za dodjelu Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” mogu podnijeti organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07 i 22/13) sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije odnosno korisnici organiziranog volontiranja. Organizatori i korisnici organiziranog volontiranja, kao predlagatelji, mogu podnijeti najviše dvije (2) prijave kandidata/kandidatkinje za svaku od kategorija.
Postupak odlučivanja o dobitniku Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” odvija se u dva kruga. U prvom krugu Povjerenstvo sastavljeno od relevantnih dionika u ovom području odlučuje o prijavljenim kandidatima koji prolaze u drugi – uži krug izbora.
U užem krugu izbora građani putem mrežne stranice www.kzz.hr elektronskim putem glasaju za kandidata/kandidatkinja po svom izboru.

Rok za podnošenje prijave na ovaj javni poziv je 1. travnja 2016. godine.

Obrasci za prijavu dostupni su na mrežnoj stranici Krapinsko-zagorske županije, www.kzz.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, a mogu se preuzeti i u fizičkom obliku u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade Krapinsko-zagorske županije u Krapini, Magistratska ulica 1 i u Volonterskom centru VolontirAJMO u Zaboku, Trg D. Domjanića 6.

Prijave se dostavljaju na propisanim obrascima putem pošte, kurirske službe ili osobnom predajom u pisarnicu Krapinsko-zagorske županije, a mogu se dostaviti i elektronskom poštom.

Prijave poštom šalju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

Magistratska 1

49 000 Krapina

s naznakom na omotnici:

“Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Županijskog priznanja “VOLONTER/KA GODINE” za 2015. godinu – ne otvarati”


Prijava elektronskom poštom
dostavlja se na adresu volontiranje@kzz.hr, s istom naznakom u predmetu elektronske pošte kao i na omotnici.

Ovi putem još Vas jednom pozivamo da, bilo kao organizator volontiranja ili kao korisnik, prijavite kandidate za dodjelu priznanja.

Download obrazac_za_prijavu_kandidata_volonteri.docx
Download javni_poziv_za_prijavu_volonteri.docx
Skip to content