Novosti

Najava – 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Zaboka 27. 3. 2012. u 14,00 sati

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZABOKA

TURISTIČKO VIJEĆE

Zabok, 21. ožujka 2012.

POZIV

Temeljem članka 28. Statuta Turističke zajednice Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 15/11.) sazivam 1. sjednicu Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Zaboka, koja će se održati

u utorak, 27. ožujka2012. g. u 14.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n ir e d

1. Informacija o registraciji Turističke zajednice Grada Zaboka, otvorenom računu i plaćanju

članarine i boravišne pristojbe,

2. Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Zaboka,

3. Utvrđivanje Programa rada Turističke zajednice Grada Zaboka za 2012.,

4. Utvrđivanje Financijskog Plana Turističke zajednice Grada Zaboka za 2012.,

5. Prijedlog odluke o izvršenju Programa rada s financijskim planom TZ Grada Zaboka za

2012. godinu,

6. Utvrđivanje Prijedloga odluke o osnivanju i ustroju Turističkog ureda Turističke zajednice

Grada Zaboka,

7. Prijedlog razrješenja člana Turističkog vijeća, Župan Duške, ispred PJ Hotela Dvorac

Gjalski, Zabok, Gredice Zabočke 7 i imenovanja Dražena Vadlje,

8. Pitanja i prijedlozi.

PREDSJEDNIK

T u r i s t i č k o g v i j e ć a

Ivan Hanžek, oec.

Download Poziv_na_1._sj_Turistickog_vijeca.pdf
Skip to content