Novosti

NAJAVA 27. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 23.5. 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/16-01/06

URBROJ: 2197/01-02-16-1

Zabok,17.svibnja 2016.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 23. SVIBNJA 2016. U 19:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka-9.5.2016.,

2. Prijedlog odluke o izradi II. izmjena i dopuna UPU-a „Centar 3“ Zabok,

3. Izgradnja sportske dvorane uz građevinu Gimnaziju u Zaboku – produljenje roka izgradnje,

4. Komunalno – Zabok d.o.o., Zabok, Izvješće o radu za 2015. prema Zakonu o održivom

gospodarenju otpadom,

5.Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju e-mailom:gordana@zabok.hr ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv_na_27_sjednicu_GV_23.5._2016..pdf
Download Dopuna_dnevnog_red_27_sj_GV.pdf
Skip to content