Novosti

NAJAVA – 44. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA, 26. 3. 3013.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/13-01/06

URBROJ: 2197/01-02-13-1

Zabok, 20. ožujka 2013.

P OZIV

Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 44. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u utorak, 26. ožujka 2013. g. u 19.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 43. sjednice Gradskog vijeća Grada Zabokaodržane

6. ožujka 2013.,

2. Prijedlog Statuta Grada Zaboka,

3. Prijedlog Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka,

4. Prijedlog zaključka o dodjeli Priznanja Grada Zaboka u 2013.,

5. Prijedlog odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

gospodarske zone „Zabok 6“,

6. Dječji vrtić “Zipkica” Zabok, S. Radića 15, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2012.,

7. Pučko otvoreno učilište Zabok, Kumrovečka 8, Izvješće o radu i financijska izvješća za

2012.,

8. Gradska knjižnica “Ksaver Šandor Gjalski”, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za 2012.,

9. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2012.,

10. Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi

– Ulica Prek pruge,

11. Prijedlog odluke o utvrđivanju svojstva nerazvrstane ceste javnog dobra u općoj uporabi

– Ulica Pri rampi,

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić

Download Poziv_na_44._sjednicu_GV_1.dio_.pdf
Download Poziv_na_44._sjednicu_GV_2.dio_.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content