Novosti

Najava: Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge R201

Krapinsko-zagorska županija poziva javnost da se uključi u javnu raspravu u postupku procjene utjecaja na okoliš zahvata: Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge R201 Zaprešić-Varaždin-Čakovec, dionica: Zaprešić (isključivo)-Zabok (uključivo) koja će trajati od 3. veljače 2011. do 4. ožujka 2011. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave, javnosti je omogućen uvid u jednu cjelovitu Studiju i jedan Sažetak studije u prostorijama Grada Zaboka, Zivtov trg 10/2, Zabok i Općini Veliko Trgovišće, Trg Stjepana Tuđmana 2, Veliko Trgovišće, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

U sklopu javnog uvida provesti će se javno izlaganje na dan 3. ožujka 2011. godine (četvrtak) u 14,00 sati u prostorijama Gradske viječnice Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe o predmetnoj Studiji mogu se upisati u knjigu primjedbi izloženu uz Studiju ili se u pisanom obliku mogu dostaviti na adresu Krapinsko-zagorske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina zaključno s zadnjim danom rasprave 4. ožujka 2011. godine.

Sažetak Studije objavljen je na Internet stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva http://www.mzopu.hr

U srijedu 9. veljače 2011. godine u Gradskoj vijećnici u Zaboku održat će se 1. sjednica Povjerenstva za ocjenu utjecaja na okoliš za zahvat: Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge R201 Zaprešić-Varaždin-Čakovec, dionica: Zaprešić (isključivo)-Zabok (uključivo), povodom ocjene predmetnog zahvata, a prema slijedećem dnevnom redu:

Željeznički kolodvor Zaprešić, 10.00 sati:

1. obilazak lokacije,

Grad Zabok, Zivtov trg 10, Zabok, 12.00 sati:

2. kratki prikaz Studije od strane izrađivača,

3. rasprava i ocjena cjelovitosti i stručne utemeljenosti Studije,

4. donošenje odluke o daljnjem radu.

prilozi:

Download KZZ_SUO_modernizacija_zeljeznicke_pruge.pdf
Download Microsoft_Word___Poziv_1_pruga_z_z.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content