Novosti

Natječaj za dodjeljivanje minimalno 2.650 državnih stipendija redovitim studentima za 2014.

Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj: 150/11 i 12/13 – Odluka USRH ), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj: 159/13) i članka 48.d Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

NATJEČAJ
za dodjeljivanje minimalno 2.650 državnih stipendija (sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj i studentima s invaliditetom poslijediplomskih sveučilišnih studija za 2014. godinu

I. Postupak provedbe natječaja i donošenja odluke o dodjeli državne stipendije

Natječaj se provodi sukladno odredbama članaka 12. – 15. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju (Narodne novine, broj: 159/13, u daljnjem tekstu: Pravilnik). Odluka o dodjeli državne stipendije donosi se sukladno člancima 16. – 18. Pravilnika. Osobe koje se prijave na natječaj svojim potpisom na prijavi potvrđuju da su upoznate s odredbama koje reguliraju provedbu natječaja i donošenje odluke o dodjeli državne stipendije.

Prijave za kategorije D-1 i E započinju prijavom na elektroničkom obrascu kojem se pristupa putem AAI korisničkog računa na internetskoj stranici https://app.mzos.hr/obrasci/. AAI korisnički račun dodjeljuje administrator elektroničkog imenika visokog učilišta. Sve upite o AAI korisničkim računima rješavaju AAI koordinatori na visokom učilištu na kojem student studira.

Osobe koje se prijave na natječaj upoznate su s tim da će se s ciljem osiguranja transparentnosti postupka rang-lista studenata koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju objaviti na internetskoj stranici Ministarstva, te da će ista uključivati ime i prezime studenta, ime jednog roditelja, datum rođenja, naziv visokog učilišta, godina upisa na visoko učilište, te ukupan broj stečenih ECTS bodova na studiju.

Mjesečni iznos državne stipendije je 1.200,00 kuna.

Student se može prijaviti na natječaj samo u jednoj od kategorija.

O kategorijama možete pročitati više na slijedećem linku

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content