Novosti

Obilježavanje Međunarodnog dana djeteta 20. 11. – izložbom DND-a Zabok

Povodom Dana Konvencije UN-a o pravima djeteta koji se obilježava 20.11. DND Zabok je organiziralo otvorenje prigodne izložbu pod nazivom „Deca vam govoriju kaj smiju i moreju“ u Gradska knjižnica “Ksaver Šandor Gjalski” Zabok.

Izložba je nastala na radionici animacije SAF Cakovec /Škola animiranog filma Čakovec u sklopu KIKI – international film festival for kids te su likovno-kreativni radovi na temu dječjih prava. Filmić možete pogledati na: https://www.youtube.com/watch?v=SNqteIjzKL4

#dječjaprava #dndzabok #dječjiforum #kiki #šaf

Generalna skupština UN-a je 20. studenoga 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Od 20. studenoga 1989. godine u cijelome se svijetu obilježava Međunarodni dan djeteta, koji je potaknula Organizacija Ujedinjenih naroda i njezine specijalizirane ustanove.

Obilježavanjem ovog dana se želi senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije. Također se žele potaknuti organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama na poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječjih prava jer su ta prava temelj izgradnje naprednog društva. Temelj za svijet mira je sredina gdje djeca postaju prijatelji, gdje uče i rade surađujući i odrastaju sa spoznajom o međuovisnosti svih živih bića. Nažalost, postoje djeca kojoj su uskraćena osnovna životna prava jer se na primjer iskorištavaju kao radna snaga, sudjeluju u ratnim sukobima s oružjem, prisiljavaju na prostituciju i sl.

Na ovaj dan na poseban način treba gledati na prava djece i adolescenata na najsiromašnijim područjima na svijetu.

Osnovna dječja prava su:

  • Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
  • Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
  • Prava sudjelovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
  • Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.

Konvencija o pravima djeteta

GRAD ZABOK PRIJATELJ DJECE ČESTITA VAM VAŠ DAN !

Skip to content