Novosti

OBJAVA BODOVNE LISTE ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2013. GODINI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 604-02/13-01/02

URBROJ: 2197/01-05/2-13-14

Zabok, 04.03.2013.

Na temelju članka 9. Pravilnika o stipendijama Grada Zaboka od 28. siječnja 2010. godine, a u skladu s točkom 6. Natječaja za dodjelu studentskih stipendija za školsku godinu 2012/13, Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, temeljem kriterija iz Pravilnika o stipendijama, na sjednici od 4. ožujka 2013. godine razmotrilo je sve zaprimljene zahtjeve te sastavilo i objavljuje

BODOVNU LISTU

ZA STUDENTSKE STIPENDIJE GRADA ZABOKA U 2013. GODINI

Red Br.

Prezime, ime

Fakultet

Upisana godina

UKUPNI

BODOVI

Draganić Mateja

Pravni

Socijalni rad

4.

225,00

Jurina Tanja

Ekonomski fakultet

Ekonomija

5.

224,44

Kolar Dominik

Geodetski

Geodezija i geoinformatika

1.

192,50

Grozaj-Hranić Romina

Medicinski

1.

174,66

Bartulić Carlo

Veleučilište Varaždin

Multimedija

1.

172,14

6.

Antolković Viktorija

Filozofski

Povijest umjetnosti

4.

165,40

Družinec Mirna

Strojarstvo i brodogradnja

Procesno-energetski

4.

163,32

  1. Ko

Gregurić Maja

Kineziološki

Magistar kineziologije

1.

156,52

Šivalec Jasmina

Tekstilni i modni dizajn

Dizajn tekstila

4.

144,44

Mlakar Lucija

Filozofski fakultet

Francuski jezik/ kroatistika

1.

142,50

Bogojević Amalija

Pravni fakultet

Javna uprava

1.

142,28

Franjčec Janja

Zdravstveno veleučilište

Medicinsko laboratorijska dijagnostika

3.

138,00

Kralj Karlo

Političke znanosti

Politologija

1.

125,00

Borovčak Jana

Filozofski

Južnoslavenski jezici i književnost …

1.

123,46

Kušec Mateja

Učiteljski fakultet

Razredna nastava

2.

121,76

Buzjak Dražen

Strojarstvo i brodogradnja

Zrakoplovstvo

1.

113,32

Antolković Katarina

Filozofski

Sociologija, pedagogija

1.

106,24

Kovačec Minela

Zdravstveno Veleučilište

Sestrinstvo

1.

105,70

Ćamilov Sandi

Prirodoslovno-matematički

Nastavnički

1.

94,66

Hanžić Vita Lucija

Filozofski fakultet

Povijest

1.

92,50

Hrastinski Ivan

Elektronika i računarstvo

Informacijska tehnologija

1.

88,44

Valec Doris

Sveučilište Jurja Dobrile

Znanost o moru

1.

73,74

U tablici nisu bodovani zahtjevi:

a)koji je podnio Adrian Horvat, za studiranje na Fakultetu prometnih znanosti jer mu ostvareni prosjek ocjena nije u skladu s uvjetima Natječaja.

b)koji je podnijela Karolina Deak, za studiranje na Pravnom fakultetu u Rijeci, prva godina, jer je diplomirala naistom fakultetu Stručni upravni trogodišnji studij, a za koji je koristila stipendiju Grada Zaboka. Prema tumačenju Pravilnika o stipendijama imala bi pravo na stipendiju za nastavak studija na višoj godini, a ne na ponovno studiranje od prve godine.

Zainteresirani kandidati mogu izvršiti uvid u postupak bodovanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka.

Na objavljenu Bodovnu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave.

Studenti s ove Bodovne liste koji ostvare pravo na državnu ili županijsku stipendiju, nemaju pravo na stipendiju Grada Zaboka.

Po provedenoj proceduri, s kandidatima s Bodovne liste koji ostvaruju pravo na stipendiju bit će zaključen Ugovor.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Tihomir Vrančić

Dostaviti:

1. GRAD ZABOK

– Oglasna ploča

www.zabok.hr

4. a/a.

Skip to content