Novosti

Održana 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka

U utorak, 11.03.2018. godine, održana je 11. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka. Verificiran je skraćeni zapisnik s prošle sjednice koja je održana 8. veljače. Podneseno je i izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2017. godinu je za Pučko otvoreno učilište Zabok podnio ravnatelj Tihomir Vrančić. Vrančić je istaknuo kako jedna važna bila kupnja prostora Velike galerije grada Zaboka. Prihod Učilišta je iznosio 2.043.217,11 kuna, 2.042.094,83 kune je bio rashod te je shodno tome prihodovano 1.122,28 kuna. Sandra Plečko, u ime Savjeta mladih predstavila Program rada Savjeta s financijskim planom za 2018. godinu, a točka je jednoglasno prihvaćena. Plečko je istaknula, u planu su brojne aktivnosti Savjeta koje će se provoditi ove godine.

Imenovanje

Na dnevnom redu bio je prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice K.Š.Gjalski Zabok. Odbor za izbor za imenovanje je zaključilo da prijava Vrbanec ispunjava sve uvjete te je jednoglasno prihvaćen prijedlog rješenja da bude imenovana za ravnateljice Gradske knjižnice u novom četverogodišnjem mandatu. Donesen je izbor osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova na području Grada Zaboka. Isporuku kamenih agregata dodijeljena je Kamenolomu Gorjak d.o.o., sanacija udarnih rupa POLI-MONT d.o.o., a održavanje bankina i cestovnih jaraka te čišćenje raslinja te održavanje nogostupa i slivnika te hitne i nepredvidive intervencije za održavanje komunalne infrastrukture Strojnom iskopu-transport ZAJEC. Prve tri spomenute podtočke donesene su 10 glasova, a ostale dvije jednoglasno. Jednoglasno je imenovano Povjerenstvo Gradskog vijeća za rasploganje nekretninama Grada Zaboka. U devetoj točki dnevnog reda podneseno je Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 28. veljaće. Isplata u tom razdoblju nije bilo te je točka jednoglasno donesena. Na znanje je primljen zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganju ostalom imovinom u Gradu Zaboku. Više je bilo vijećničkih pitanja i prijedloga.

Cijena odvoza otpada

Miletić je objasnio kako je komunalno poduzeće dalo prijedlog cjenika za odvoz smeća koji je prihvaćen. – Sadašnje cijene su u rasponu od 30 do 60 kuna, ovisno o broju članova kućanstva, a sad se prelazi na volumen spremnika. Minimalna cijena na spremniku od 120 litara bila bi 62 kune. Cijena se povećala s 30 na 62 kune, odnosno s 60 na 62 kune. Fiksna cijena je 0,52 kune po litri ako se bio otpad predaje, odnosno 0,47 kuna ako se bio otpad kod kuće kompostira – objasnio je Miletić. Prije početka provedbe cjenika građani će biti informirani o istom.

Proslava 25. obljetnice

Gradonačelnik Hanžek je iskoristio priliku da najavi 25. obljetnicu od dobivanja statusa grada. Tako će se proširiti svečanost. Dodjeljivat će se priznanja bivšim članovima i predsjednicima Gradskog vijeća. Bit će tu i koncert Ansambla Lado koji će nastupiti u Sportskoj dvorani. U proslavu će se uključiti brojne udruge i sportske organizacije koji ove godine također obilježavaju jubilarnu obljetnicu.

Izvor: Zagorski list

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content