Novosti

Poziv na dvodnevnu radionicu za izradu LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA

Pozivaju se članice i članovi: Savjet mladih Grada Zaboka, udruga mladih s područja Zaboka, učenici srednjih škola koji žive na području Zaboka, predstavnici ustanova i društava koji se bave potrebama i problemima mladih, te svi oni koji su na bilo koji način vezani uz zadovoljavanje potreba mladih, te kreiranje politike za mlade.

Radionicu u okviru projekta „Zabok s mladima“ kojeg provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator a koji za cilj ima podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u sustave donošenja odluka. Projektje financiran sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih i Grada Zaboka.

za pripremu nacrta Lokalnog programa za mlade koja će koordinirati aktivnosti izrade programa s mladima, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima u gradu Zaboku.

Na radionici će se govoriti o javnim politikama i politikama za mlade, procesu izrade gradskog programa djelovanja za mlade (s osvrtom na to što su programi za mlade, kako se izrađuje, tko sudjeluje u njegovoj izradi, te kako će teći proces izrade gradskog programa u Zaboku). Također, sudionicima/cama će biti predstavljeni primjeri dobre prakse izrade gradskih i županijskih programa izravno od strane samih sudionika/ca kreiranja programa za područje gradova Zaprešića, Pregrade i Čakovca.

Radionica je namijenjena mladima od 15 do 30 godina starosti, organizacijama civilnoga društva s područja grada Zaboka, Savjetu mladih Grada Zaboka te svim dionicima koji rade od interesa za mlade na području Grada Zaboka.

PROGRAM

20. siječnja 2016.

17:00 – 17:30

Pozdravna riječ, uvod i predstavljanje projekta „Zabok s mladima“

17:30 – 17:45

Predstavljanje Programa za mlade Grada Čakovca, Autonomni centar ACT

17:45 – 18:00

Predstavljanje Programa za mlade Grada Zaprešića, Centar za mladež Zaprešić

18:00 – 18:15

Predstavljanje Programa za mlade Grada Pregrade

18:15 – 18:25

Pauza

18:25 – 19:10

Rasprava o problemima i potrebama mladih na području Grada Zaboka (world cafe)

19:10 – 19:30

Zaključci

21. siječnja 2016.

16:30 – 16:45

Uvod i predstavljanje Županijskog programa djelovanja za mlade Krapinsko-zagorske županije

16:45 – 18:30

Rad u grupama- izrada SWOT analize

18:30 – 18:45

Pauza

18:45 – 19:15

Rad u grupama – Analiza dionika

19:15 – 19:30

Zaključci i dogovor za sljedeću radionicu

Molimo da prijavite svoje sudjelovanje online https://docs.google.com/forms/d/1__RB1RVpn-DsaJ5iV3iHrMujWk02vRt7_vS6L-JSWEE/viewform?usp=send_form ili putem e-maila na mreza@zagor.info (s podacima ime i prezime, organizacija, broj mobitela ili telefona) najkasnije do 15.01.2016. godine.

Više informacija o projektu možete pronaći na http://zabok.hr/?NewsID=16563&ParentID=0&LanguageID=-1.

Veselimo se Vašem dolasku!

Download radna_grupa.pdf
Skip to content