Novosti

POZIV NA LIKOVNU KOLONIJU “MLADI A TAKO RAVNOPRAVNI” MREŽE UDRUGA ZAGOR

POZIV NA LIKOVNU KOLONIJU “MLADI A TAKO RAVNOPRAVNI” MREŽE UDRUGA ZAGOR

Mreža udruga Zagor poziva sve mlade od 15 – 30 godina starosti da se prijave na sudjelovanje na likovnoj koloniji „Mladi a tako ravnopravni“ koja će se održati 30. lipnja u Zaboku u Planinarskoj kući Picelj od 09,00 do 19,00 sati u Zaboku na Planinarskoj kući Picelj.

Tema likovne kolonije je ravnopravnost spolova. Nakon održane radionice o ravnopravnosti spolova s ciljem osvještavanja mladih o (ne)jednakostima u suvremenom društvu te diskriminaciji temeljem spola, mladi će imati priliku promišljati ulogu muškaraca i žena u Hrvatskoj i na likovnoj koloniji te se izraziti kroz likovne radove uz stručno mentorsko vođenje.

Mlade će na likovnoj koloniji mentorirati umjetnici/ce:

Luka Dundur, akademski slikar

Šimun Tolić, akademski slikar

Irena Škrinjar, akademska kiparica

Mario Gazić, akademski slikar

Ivan Čačić, akademski kipar

Carmen Bačura Potočić, prof. likovne kulture

Dr. art. Mirjana Drempetić Hanžić Smolić, prof.

Antonia Čačić, mr. umjetnosti i dipl. dizajner

Tehnike koje će se koristiti su akril, ulje na platnu, jajčana tempera i akvarel. Na radionici će biti osigurani materijali za izradu likovnih radova te će biti osiguran ručak za sve sudionike/ce kao i osvježenje tijekom dana.

Radovi nastali na koloniji predstavit će se javnosti kroz 3 izložbe; u Zaboku, Humu na Sutli i Zagorskim Selima te izdavanjem kataloga radova i online izložbu.

Broj sudionika/ca likovne kolonije je ograničen na 15 te pravo prvenstva imaju mladi od 15-30 godina starosti koji su sudjelovali na radionici „Mladi, a tako ravnopravni“ te mladi koji se prvi prijave.

Prijava je moguća isključivo putem sljedećeg LINKA. Prijave su otvorene do 22.06.2017. Potvrdu o prihvaćanju za sudjelovanje sudionici/ce će dobiti najkasnije do 23.06.2017. kada će dobiti detaljne informacije o sudjelovanju.

Projekt „So young, so equal“ provodi Mreža udruga Zagor s partnerima Lokalnom akcijskom grupom Zagorje-Sutla i Krapinsko-zagorskom županijom. Projekt financira ALDA kroz projekt LADDER- Local authorities as drivers for development education and raising awarness, Hrvatska zajednica županija i Krapinsko-zagorska županija.

Skip to content