Novosti

Predstavljanje programa EU Kreativna Europa – potprograma Kultura 2. 3. 2018.

Desk Kreativne Europe u suradnji sa Zagorskom razvojnom agencijom u petak, 2. ožujka 2018. godine, organizira predstavljanje Programa Kreativna Europa potprograma Kultura u obliku interaktivne radionice pod nazivom „Od ideje do cilja“.

Program Kreativna Europa (2014. – 2020.) program je Europske komisije namijenjen jačanju i razvijanju kulturnog, kreativnog i audiovizualnog sektora, a sastoji se od dva potprograma – MEDIA i Kultura. Program provodi Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), a financijsku podršku daje putem poziva, natječaja, inicijativa i nagrada. U svakoj zemlji članici Programa nalazi se Desk Kreativne Europe koji pruža informacije, daje podršku i promovira Program. Desk Kreativne Europe – Kultura nalazi se pri Ministarstvu kulture, dok se MEDIA desk nalazi pri Hrvatskom audiovizualnom centru. Putem potprograma Kultura sufinanciraju se interdisciplinarni projekti suradnje koji potiču prekograničnu suradnju, umrežavanje, razvoj publike, trening i edukaciju te imaju naznačenu europsku vrijednost.

Na interaktivnoj radionici „Od ideje do cilja“ Morana Bigač, stručna suradnica u Desku Kreativne Europe, sudionike će upoznati s osnovnim značajkama programa, ciljevima i prioritetima potprograma, proračunom, tehničkim arakteristikama poziva, te načinima preispitivanja vlastitih ideja. Sudionici će biti informirani i o vrstama poziva na temelju kojih hrvatske kulturne organizacije mogu prijaviti svoje projekte, kao i o ispunjavanju samih prijavnica.

Radionica je namijenjena umjetničkim organizacijama, kulturnim ustanovama i institucijama, kulturnim djelatnicima i umjetnicima u Krapinsko-zagorskoj županiji. Pozivamo sve zainteresirane da svoje sudjelovanje prijave (ime i prezime, organizacija, kontakt) na e-mail: ced@min-kulture.hr najkasnije do 28. veljače do kraja dana.

Radionica će se održati u Energetskom centru Bračak s početkom u 11 sati.

Pripremila: Ivana Šalković, mag.pol.

Skip to content