Novosti

PROJEKT “IN-LORE” – UVOĐENJE SUSTAVA ZA ZAPRIMANJE I OBRADU E-RAČUNA

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je nositelj projekta “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)”, s do sada najvećim brojem konzorcijskih partnera, odnosno njih ukupno 80, a jedan od projektnih partnera je i Grad Zabok.

Cilj projekta je poticanje širenja i ubrzanje korištenja strukturiranog elektroničkog računa (eRačun) od strane javne uprave, nacionalno i prekogranično, kroz osiguravanje tehničkih i operativnih preduvjeta tijela javne uprave za integraciju sa središnjom platformom „eRačun za državu“.

Svrha projekta je osiguranje tehničkih i organizacijskih preduvjeta s ciljem brže, sigurnije i transparentnije razmjene elektroničkih računa između poslovnih subjekata i lokalne samouprave putem tehnološke osnovice „eRačun za državu“.

Projekt se financira u okviru Programa CEF (Connecting Europe Facility – Instrument za povezivanje Europe) u iznosu od 75% od njegove ukupne vrijednosti.

Trajanje projekta je od 3. rujna 2018.- 3. rujna 2019 .

Postotak sufinanciranja: 75% prihvatljivih troškova

CEF – Telecom 10.148 (EUR)

Grad Zabok 3.383 (EUR)

UKUPNO: 13.531 (EUR)

Na ovaj način će Grad Zabok ostvariti sufinanciranje procesa uvođenja sustava za zaprimanje i obradu eRačuna, a što je i zakonska obveza javnih tijela, da od 01. prosinca 2018. godine osiguraju zaprimanje eRačuna u postupcima javne nabave za javne naručitelje.

Uvođenje elektroničkog računa donosi brojne koristi u radu javne uprave:

  • Veću učinkovitost i transparentnost javnog sektora

  • Digitalizaciju poslovnih procesa

  • Smanjenje administrativnih troškova

  • Povećanje produktivnosti u poslovnim procesima

  • Projekt ima ekološku komponentu

Projekt In-LoRe, čija je provedba započela 3. rujna 2018. godine i trajat će godinu dana, predstavlja najveći nacionalni projektni konzorcij koji za cilj ima osposobljavanje javne uprave za razmjenu eRačuna, kao i pripremu tijela javne uprave za njihove predostojeće obveze vezane uz primjenu eRačuna.

Dana 12. listopada 2018. godine, u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, održano je javno predstavljanje projekta “In-LoRe (Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities)”, kojem su prisustvovale i predstavnice Grada Zaboka.

Poveznica za vidljivost projekta: https://www.mingo.hr/page/ministar-horvat-2019-mora-biti-godina-digitalizacije-hrvatske

4. rujna 2019.

Održano Javno predstavljanje projekta Croatian Invoicing for Local and Regional Authorities, CEF Action No. 2017-HR-IA-0143 dana 3. rujna 2019.

Organizator konferencije: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Mjesto i datum održavanja: u Kino dvorana Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb ; 03. rujna 2019

Naziv konferencije: Javno predstavljanje projekta Croatian Invoicing for Local and Regional Authorities, CEF Action No. 2017-HR-IA-0143

Cilj: upoznati dionike sa rezultatima Projekta in LoRe

Prisutni ispred Grada Zaboka:

Marija Sinković, mag.oec., pročelnica Upravnog odjela za financije

Zvjezdana Bobek, upr.pravnik, stručni suradnika za javnu nabavu

Izvještaj sa konferencije. :

Na konferenciji je prezentirano završno predstavljanje projekta Croatian InLoRe kojim je završila jednogodišnja suradnja između 80 Partnera i Ministarstva gospodarstva poduzetništva i obrta s ulogom koordinatora. Vrijednost navedenog projekta je ukupno preko 1 mil EUR

Odvijanje projekta se sastojalo od 4 glave projektne aktivnosti. 65projektnih partnera je registrirano na središnji portal „eRačun za obveznike javne nabave” u svrhu omogućavanja zaprimanja i obrade elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) i provođenja postupka obračuna/likvidacije eRačuna, 54 projektna partnera izvršila su prilagodbe za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s Europskom normom (EN) te integrirani s platformom „eRačun za državu”- slijedi priprema završnog izvješća projekta (priprema tehničkog dijela te individualna financijska izvješća i konsolidirano financijsko izvješće- ista izrađuje FINA, te dostava dodatne dokumentacije i podataka vezanih uz odabrane uzorke troškova.Obveza čuvanja projektne dokumentacije- Originale projektnih isporuka, mjesečne evidencije rada na projektu i drugu relevantnu projektnu dokumentaciju (npr. dokumentacija nabave) svaki partner čuva kod sebe i to minimalno 5 godina od konačne isplate financijske potpore. Prezentirani su i otvoreni natječaji.

Postotak sufinanciranja 75% prihvatljivih troškova- prema financijskom izvješću za Grad Zabok projekt je realiziran kako slijedi:

CEF Telecom 8.907,28 EUR (75%)

Grad Zabok 2.969.09 EUR

UKUPNO: 11.876.37 EUR

Sufinancirano instrumentom Europske unije za povezivanje Europe

Download CEF-In-LoRe_2visibility-1-dio.pdf
Download In-LoRe-visibility2-drugi-dio.pdf
Download Zavr-ni-_visi_2019_InLoRe.pdf
Skip to content