Novosti

Radi radova na pruzi privremeno zatvoren pružni prijelaz ‘kod Šode’ do 23. 6. 2020.

Za sve one koji putuju u Zabok, važna obavijest

Za sve one koji putuju u Zabok, važna obavijest. Privremeno je zatvoren željezničko-cestovni prijelaz Celine poznatiji kao ‘kod Šode’ u Zaboku.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe na temelju članka 18. stavka 2. Odluke o nerazvrstanim cestama („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 25/12, 18/16, 45/17, 3/19 i 30/19), povodom zahtjeva „SWIETELSKY“ d.o.o.Zagreb, Nova cesta 192, za privremenu regulaciju prometa, izdaje sljedeće

ODOBRENJE

  1. „SWIETELSKY“ d.o.o.Zagreb, Nova cesta 192, ODOBRAVA se privremeno zatvaranje prometa na nerazvrstanim cestama ( NC ZBK 043- Ulica Celine) željeznički prijelaz (ŽCP) u stac. 22+819,14) u vrijeme izvođenja radova na projektu „Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić –(isključivo) –Zabok (uključivo) sa pripadajućim građevinama i opremom.
  2. Privremeno zatvaranje nerazvrstane ceste dozvoljava se od 13.06.2020 do 23.06.2020. godine.
  3. Privremena prometna signalizacija mora biti izrađena prema Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama („Narodne novine“ broj 92/19), Hrvatskim normama i prometnom elaboratu broj: R201-4668-IZP od ožujka 2019 . godine izrađenim od „ŽELJEZNIČKO PROMETNO DRUŠTVO “ d.d. Zagreb,Trg kralja Tomislava 11/II. Na križanju Ulice Celine i Trebež postaviti znak obilazak kako bi se promet mogao odvijati Ulicom Ravnice. Obilazni pravac za sva vozila biti će državnom cestom D1 i županijskom cestom ŽC 2195 (Ulica Matije Gupca), a za što treba ishoditi suglasnost javnih poduzeća koja upravljaju predmetnim cestama.
  4. Signalizacija privremene regulacije prometa postavljati će i održavati u ispravnom stanju za cijelo vrijeme izvođenja radova, izvođač „SWIETELSKY“ d.o.o.Zagreb, Nova cesta 192.
  5. Izvođač radova „SWIETELSKY“ d.o.o.Zagreb, Nova cesta 192, odgovoran je za cjelokupnu organizaciju prometa što između ostalog podrazumijeva i dogovor sa djelatnicima MUP-a. Djelatnici izvođača radova trebaju za vrijeme izvođenja radova biti opremljeni reflektirajućim prslucima.
  6. Postojeća prometna signalizacija na obilaznim pravcima koja nije u koliziji sa privremenom mora biti u funkciji odvijanja prometa, sukladno projektnoj dokumentaciji za cestu, a ona koja je u koliziji mora bite prekrivena. .
  7. Obavijest javnosti o privremenoj regulaciji prometa izvršit će izvođač radova preko lokalnih sredstava javnog priopćavanja.
  8. Sve eventualne štete nastale na nerazvrstanoj cesti izazvane radnjama i aktivnostima iz ovog odobrenja,kao i štete nastale trećim osobama snosi podnositelj zahtjeva.
  1. Uslijed nepridržavanja svih odredbi iz ovog odobrenja podnositelj zahtjeva snosi sve zakonske posljedice.

PROČELNIK

Nenad Miletić, dipl.ing.

Skip to content