Novosti

Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u projektnom području Zabok

Projekt „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u projektnom području Zabok“ pripada području infrastrukturnih projekata, odnosno izgradnje infrastrukture u sektoru telekomunikacija. Glavni cilj projekta je izgradnja NGA širokopojasne mreže temeljene na tehnologiji kojom će se osigurati pokrivanje brzim i ultrabrzim širokopojasnim pristupom na teritoriju obuhvata projekta. Specifični cilj projekta je i osiguranje djelotvornog tržišnog natjecanja.

Natječaj: C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NPOO.C2.3.R4-I1.01)

Prijavitelj: Optix Infrastructure d.o.o.

Partner: Grad Zabok

Poveznica: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/89

Skip to content