Novosti

Stara streljana u Zaboku mogla bi postati učenički i studentski dom

Riječ je o zgradi čija je statika vrlo loša i nije moguća neka posebna nadogradnja. Mi imamo nekoliko ideja oko toga. Jedna od njih je da tamo uredimo studentski ili učenički dom, a taj bi projekt pokušali prijaviti na neki od fondova – istaknuo je gradonačelnik Zaboka Ivan Hanžek

Proteklog je tjedna održana 17. sjednica zabočkog Gradskog vijeća na kojoj su sve odluke donesene jednoglasno. Izglasan je izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2018. godinu o čemu je nešto više rekla pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Zaboka Marija Sinković.

Proračun

Prema njezinim riječima, radi se o proračunu od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. Ukupni prihodi iznosili su 21.230.812, 40 kuna, a rashodi 19.402.618,18 kuna. – Program kapitalnih investicija iznosi 7.957.000,00 kuna, a ostvaren je u iznosu 830.536,74 kuna. To je tako jer za mnoge radove nisu izdane fakture do zaključenja tog izvješća, ali i započeli su mnogi radovi još u međuvremenu – rekla je Sinković dodajući kako će uskoro biti još jedan rebalans proračuna.

Jednoglasno su prihvaćena i polugodišnja izvješća za prvu polovicu godine i to Programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018., održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018., javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018., javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018., socijalne skrbi, utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018., utroška sredstava od spomeničke rente, korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Zaboka, gospodarenja komunalnim otpadom u gradu Zaboku, utroška sredstava šumskog doprinosa, korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka za 2018. te utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. Jednoglasno je prihvaćeno i izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci, a posebno je zanimanje izazvala rasprava o budućnosti objekta i zemljišta bivše stare Streljane.

Planovi sa streljanom

Kako je objasnio gradonačelnik Ivan Hanžek, u novoj sportskoj dvorani nalazi se moderna streljana, a u staroj se zgradi Streljane nalazi ispostava HZMO. – Riječ je o zgradi čija je statika vrlo loša i nije moguća neka posebna nadogradnja. Mi imamo nekoliko ideja oko toga. Jedna od njih je da tamo uredimo studentski ili učenički dom, a taj bi projekt pokušali prijaviti na neki od fondova. Ako nam to ne uspije, pokušali bi preko javno – privatnog partnerstva da se tamo napravi jedan poslovno – stambeni kompleks u kojem bi i Grad dobio neke poslovne prostore – istaknuo je gradonačelnik dodajući kako je nešto potrebno poduzeti jer objekt stoji, ničem ne služi, a održavanje je skupo. Vijeće je dalo suglasnost i Zagorskom vodovodu za radove u visokoj zoni Zaboka, Sv. Križa Začretja i Krapinskih Toplica.

– Zapravo, sedam ili osam prepumpnih stanica zamijenili bi samo jednom koja će biti u Klupcima, a time ćemo riješiti i pitanje hidranata u visokoj zoni – obrazložio je Ivan Hanžek. Temeljem pitanja vijećnika, raspravljalo se i o radu Plavinke. Vijećnik Mario Videk konstatirao je kako rad djelatnika Plavinke valja pohvaliti jer se trude i odgovorno rade svoj posao, no da im je oprema jako slaba i nedostatna za sve poslove. S njime se složio i gradonačelnik dodajući kako će se dio opreme zanavljati jer je to uistinu potrebno.

Izvor:Zagorje.com

Skip to content