Zagorski vodovod d.o.o.

Zagorski vodovod d.o.o. za javnu vodoopkrbu i odvodnju, K.Š. Gjalskog 1Zabok  p.p. 47

Tel: -centrala: 049/588-640

       -Uprava: 049/221-631

Fax: 049/221-326

e-pošta: UPRAVA@ZAGORSKI-VODOVOD.HR

WWW stranica: WWW.ZAGORSKI-VODOVOD.HR

UPRAVA

dipl.ing.stroj. Mario Mihovilić

Direktor

Tel: 049 221 631

uprava@zagorski-vodovod.hr

Djelatnost

Javna vodoopskrba

Javna odvodnja

Gradnja i održavanje priključaka na komunalne vodne građevine

Umjeravanje vodomjera

  • Ispiši: