Novosti

U tijeku su radovi na uređenju i rekonstrukciji parkirališta M. Prpića

U tijeku su radovi na uređenju i rekonstrukciji parkirališta M. Prpića. Predmetni radovi obuhvaćaju pomicanje žive zelene ograde prema unutrašnjosti parka – u liniju postojećeg drvoreda, kompletan iskop asfaltiranog parkirališta, izgradnju novog nogostupa popločanog betonskim kockama uz sam rub Ulice M. Gupca, te asfaltiranje preostalog dijela parkirališta. Ideja za ovakvom novom pješačkom prometnom regulacijom, bila je da pješački promet izmaknemo s parkirališta i pustimo ga njegovo prirodno mjesto – pješačku stazu (nogostup).

Kolodvorske ulica, koja jednim svojim rubni dijelom prolazi paralelno s prugom i spaja se sa Ulicom K. Š. Gjalskog kod “crvene” zgrade. Tijekom rujna održan je uvodni sastanak s investitorom, projektantom, izvođačem i nadzornim inženjerima na projektu Modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprešić-Zabok. Na istom je investitor HŽ Infrastruktura predstavnike Gradske uprave pobliže upoznao s detaljima projekta, te obećao iskolčenje Kolodvorske ulice sa svim njenim elementima (kolnik, nogostup, parkirališta, parapetni zid, zaštitna ograda i sl.). Nakon iskolčene trase ulice, imat ćemo točan uvid koji dio zelene površine ista zauzima, te da li i koliko će biti potrebe za sječom stabala.

Paralelno sa naprijed navedenim investicijama, projektira se novo uređenje Parka M. Prpića sa zadržavanjem svih dosadašnjih sadržaja i postavom dodatnih sadržaja na dječjim igralištima i elementima urbane komunalne opreme.

Skip to content