Novosti

Uspješno proveden projekt WiFi4EU

Ulaganje Grada Zaboka u bežične nenaplatne pristupne točke internetu – „Hotspot“ započelo je u 2013. godini. Grad se prijavio na natječaj Ministarstva turizma „HOTSPOT CROATIA“ u 2013. godini. Prijava nije odabrana za financiranje od strane Ministarstva turizma te su stoga samostalnim ulaganjem uspostavljene dvije „Hotspot“ točke. Namjera je bila da se signalom pokriju glavne točke dolaska u grad posjetitelja – željeznička stanica i autobusni kolodvor. Obzirom na interes građana i posjetitelja za širenje mreže „Hotspot“ točki, u prosincu 2015. godine Gradsko vijeće Grada Zaboka donijelo je Zaključak o proširenju „Hotspot“ točki na području grada. Stare antene zamijenjene su novima te je aktivirano ukupno pet „Hotspot“ točki. Signalom se namjeravalo pokriti žarišne točke društvene aktivnosti u užem centru grada – ZIVTOV trg, Trg K. Š. Đalskog, knjižnica, stara zgrada policije, gdje su smještene udruge, te zgrada javnih službi u Kumrovečkoj ulici i kino dvorana.

Vaučer od 15 tisuća eura

U 2019. godini Grad Zabok prijavio se na javni poziv Europske komisije u aktivnosti pod nazivom „WiFi4EU“ – promicanje internetske povezivosti u lokalnim zajednicama. S Izvršnom agencijom za inovacije i mreže u lipnja 2019. potpisan je Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru instrumenta za povezivanje Europe: Program WiFi4EU. Temeljem navedenog Gradu je dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15.000 eura za nabavu opreme za omogućavanje besplatnog pristupa internetu na javnim prostorima, a uloženo je još 39 tisuća kuna vlastitih sredstava. Po potpisivanju sporazuma održan je niz sastanaka s zainteresiranim ponuđačima i predstavljanje različitih tehnologija i modaliteta povezivanja bežičnim signalom. U navedenom razdoblju definiran je okvirni opseg točki koje će biti pokrivene signalom putem projekta WiFi4EU. Tehničkim zahtjevima projekta definiran je broj minimalnih pristupnih točki koje je potrebno instalirati te drugi parametri od kojih je najvažniji da se na pristupnu točku spojilo najmanje 10 jedinstvenih korisnika. Nakon održanih sastanaka i na temelju dobivenih preporuka utvrđena je lista lokacija koje nemaju adekvatnu Internet vezu, a na kojima se zadržava ili dolazi veći broj korisnika i posjetitelja – društveni domovi Špičkovina, Grdenci, Lug Zabočki („lugarnica“), Repovec, Pavlovec Zabočki, sportski centri Dubrava Zabočka, Zaseka, dječje igralište u Tisanić Jarku, Park Milana Prpića, Planinarski dom Picelj, Vodosprema Zabok te Opća bolnica Zabok. Već prvi izvidi su pokazali da je Opća bolnica Zabok dobro opremljena bežičnom opremom ali sa slabo propusnim internetskim vezama. Obzirom da se kroz projekt WiFi4EU financira samo oprema, a ne i pristup internetu, lokacija Opće bolnice nije uključivana u daljnja razmatranja. Po završetku ugovorenih izvida, krajem listopada 2020. godine objavljen je početak postupka jednostavne nabave. Natječaj je poslan svim zainteresiranim ponuđačima, a najpovoljnija prijava bila je ona tvrtke Callidus d.o.o. iz Zagreba s kojom je u studenom 2020. godine sklopljen Ugovor te su započeli radovi na implementaciji sustava.

Sustav pušten u rad

Radovi su završeni te je sustav pušten u rad 30. prosinca 2020. godine. Obvezno trajanje ugovora iznosi tri godine od puštanja sustava u rad. Po završetku navedenog razdoblja sva oprema ostaje u vlasništvu Grada Zaboka te se otvara mogućnost Gradu za širenje i/ili nadogradnju sustava u skladu sa stvarnim potrebama. Jedna od najvažnijih pozitivnih značajki ovog projekta je da je izrađena infrastruktura i postavljena oprema koja omogućuje širenje bežičnog signala iz centra grada do svih onih dijelova koji su optički vidljivi. U budućnosti to znači lakše povezivanje društvenih i sportskih centara s gradskom upravom te uspostavu drugih sadržaja dostupnih putem interneta na svim lokacijama – daljinsko upravljanje sadržajima.

Skip to content