Novosti

Za čak 2.470 – ero djece alimentaciju plaća država

ALIMENTACIJE : Novi Obiteljski zakon i Zakon o privremenom uzdržavanju koji je stupio na snagu 1. rujna među najvažnijim izmjenama uvodi novi institut – Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi kada roditelji ne žive zajedno te tablicu o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta, tzv. tablicu za uzdržavanje

Za čak 2.470 – ero djece alimentaciju plaća država

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u našoj županiji razvedeno je 1.584 muškarca te 1766 žena

Mirjana Bašak

HRVATSKO ZAGORJE

Prošle godine pokrenuto je 149 postupaka pred sudom za uzdržavanje maloljetnika. Sklopljeno je 138 nagodbi pred centrom za socijalnom skrb, a 40 roditelja pristalo je na uzdržavanje bez provođenja ovršnog postupka. U Hrvatskoj za 2470 – ero djece privremeno uzdržava država jer jedno od roditelja ne želi ili nije u mogućnosti plaćati alimentaciju. Podaci su to koje smo dobili od Ministarstva socijalne politike i mladih, a odnose se na razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Kraći rok

Od početka rujna na snazi je novi Obiteljski zakon. Kako je on reguliran objašnjavaju nam u resornom ministarstvu. – Zakonom o privremenom uzdržavanju po prvi se puta cjelovitim, zasebnim propisom uređuje područje privremenog uzdržavanja djece, kao institut zaštite djetetovog zakonskog prava na uzdržavanje, sukladno suvremenoj europskoj zakonodavnoj praksi. Predloženim zakonom se sustavnije, jasnije i potpunije uređuje institut privremenog uzdržavanja te će spriječiti dosadašnje manipulacije od strane obveznika uzdržavanja koji su djelomičnim uplatama od samo nekoliko kuna mogli uskratiti djetetu pravo na privremeno uzdržavanje. U tom slučaju dijete je bilo primorano ponovno čekati protek vremena određen zakonom da ponovno zatraži privremeno uzdržavanje. Naime, sukladno ovom Zakonu djetetu se priznaje pravo na privremeno uzdržavanje i kod djelomičnog plaćanja uzdržavanja, odnosno obveznik uzdržavanja više neće moći jednokratnim djelomičnim uplatama uzdržavanja sprječavati dijete u ostvarivanju prava na privremeno uzdržavanje. Zakonom se ujedno skraćuje rok koji mora proteći od donošenja pravomoćne presude o uzdržavanju do podnošenja zahtjeva za privremeno uzdržavanje sa sedam mjeseci na tri mjeseca, uz obvezno pokretanje ovršnog postupka – pojasnili su nam iz kabineta ministrice Milanke Opačić.

Vraćanje sredstava državi

Nadalje, ovim Zakonom rješava se još jedan gorući problem vezan za institut privremenog uzdržavanja – nemogućnost povrata isplaćenih sredstava u državni proračun. Kako bi se riješio ovaj problem dugotrajnosti i neefikasnosti postupaka povrata sredstava, ovim se Zakonom, po prvi puta jasno i detaljno definira postupak vraćanja isplaćenoga iznosa privremenoga uzdržavanja, na način da Republika Hrvatska samom isplatom iznosa privremenoga uzdržavanja stupa u pravni položaj djeteta i na nju prelaze tražbine uzdržavanja u visini isplaćenoga iznosa sa svim sporednim pravima. Naime, sukladno predloženom Zakonu, umjesto dugotrajnih sudskih postupaka, centar za socijalnu skrb svakih godinu dana donosi rješenje kojim nalaže obvezniku uzdržavanja da vrati Republici Hrvatskoj sredstva koja su isplaćena temeljem privremenog uzdržavanja. Ovo rješenje je ovršna isprava temeljem koje nadležno državno odvjetništvo vodi ovršni postupak za naplatu isplaćenih sredstava privremenog uzdržavanja u korist državnog proračuna. Kako će se je pojedinci pridržavati tek ćemo vidjeti, jer dosad se kojekako manipuliralo i izbjegavalo plaćanje alimentacije.

Najviše pažnje izazvala je činjenica da se alimentacija može naplatiti i od djedova i baka, odnosno roditelja onih koji ne plaćaju alimentaciju za svoju djecu.

Izvor: Zagorski list

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content