Novosti

24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 27. 03. 2019.

Poziv i donijeti akti

Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna za 2018. godinu.

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=9

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada zaboka za 2018. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=41

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=42

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=43

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava od spomeničke rente za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška šumskog doprinosa za 2018. godinu

Izvješće o Izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu

Poveznica: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2019_12.pdf#page=69

Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju programa

Download Poziv-na-24-sjednicu-Gradskog-vije-a-27-3-2019-.zip
Download Zapisnik-24-sjednice-Gradskog-vije-a-Grada-Zaboka-odr-ane-27-o-ujka-2019-.pdf
Download Izvje-e-o-radu-Gradona-elnika-za-razdoblje-sije-anj-lipanj-2019-.pdf
Download Zaklju-ak-izvje-e-ZJVP-za-2018-.pdf
Download 7-Odluka-o-raspisivanju-izbora-za-lanove-vije-a-mjesnih-odbora-Grada-Zaboka.pdf
Download Odluka-o-zakupu-i-kupoprodaji-poslovnih-prostora.pdf
Download Komunalno-Zabok-d-o-o-Izvje-e-o-radu-davatelja-javne-usluge-za-2018-.pdf
Download Zaklju-ak-izvje-e-o-lokacijama-odba-enog-otpada.doc
Download Prodaja-eta-nih-dijelova-nekretnine-u-vlasni-tvu-Grada-Zaboka-k-br-13337-k-o-Zabok.pdf
Download Odluka-o-vo-enju-evidencije-komunalne-infrastrukture-Grada-Zaboka.pdf
Download Zaklju-ak-teku-a-za-velja-u-2019-.pdf
Download 3-Zaklju-ak-o-usvajanju-Izvje-a-KLASA-400-0519-01006-URBROJ219701-02-19-8.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content