Novosti

9. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 25. 1. 2018.

Poziv na 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka 25. 1. 2018.

Statutarna odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Zaboka,

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=3

Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka,

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=4

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=4

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama uklanjanja odbačenog otpada na području Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=12

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnom redu

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=12

Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=13

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Zaboka za razdoblje od 2017. do 2022. godine

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_5.pdf#page=10

9. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Zaboka u 2017. godini,

10. Raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice K.Š.Gjalski,

11. Prijedlog za imenovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zaboka,

12. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31.12. 2017.,

13. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Zabok- na znanje,

14. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

Download Poziv-na-9-sj-GV-25-1-2018-.pdf
Skip to content