Novosti

GRAD ZABOK – Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2019.

Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja:

1) kulture

2) socijalne skrbi:

a) podrška udrugama koje pružaju socijalnu uslugu u zajednici

b) podrška institucionalnom razvoju udruge za 2019.

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku (na CD-u, DVD-u ili USB-u)

Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 25. veljače 2019. godine.

OBRASCI ZA PRIJAVU PROJEKTA

OBRASCI ZA PROCJENU PROJEKTA

OBRASCI ZA PROVEDBU PROJEKTA I IZVJEŠTAVANJE

Download Tekst-natje-aja.pdf
Download Upute-za-prijavitelje.pdf
Download Opisni-obrazac.docx
Download obrazac-prora-una.xls
Download Obrazac-izjave-o-nepostojanju-dvostrukog-financiranja.docx
Download Obrazac-izjave-o-financiranim-projektima.doc
Download Obrazac-izjave-udruge-iz-Domovinskog-rata-koja-nema-registrirano-sjedni-te-na-podru-ju-Grada-Zaboka-ako-je-primjenjivo-.docx
Download Izjava-o-partnerstvu-ako-je-primjenjivo-.docx
Download Za-podr-ku-institucionalnom-razvoju-udruge-Obrazac-izjave-o-suglasnosti-za-uvid-u-kaznenu-evidenciju.doc
Download Obrazac-za-procjenu-kvalitete-prijave.pdf
Download Obrazac-ugovora-o-dodjeli-financijskih-sredstava.pdf
Download Obrazac-opisnog-izvje-taja-programa-ili-projekta.docx
Download Obrazac-financijskog-izvje-taja-ili-projekta.xls
Download Obrazac-zahtjeva-za-isplatom-sredstava.docx
Skip to content