Novosti

Sufinanciranje vlastite komponente- projekt re-GENERATOR

Sredstva se dodjeljuju radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta. Sredstva su namjenska i bespovratna a usmjeravaju s za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

Poziv: Javni poziv za sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Iznos bespovratnih sredstva: 328.179,55 eura

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Nositelj projekta: Grad Zabok

Poveznica:https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/arhiva-1897/javni-poziv-za-sufinanciranja-provedbe-eu-projekata-na-regionalnoj-i-lokalnoj-razini/4410

Skip to content