Novosti

WIFI4EU – PROMICANJE INTERNETSKE POVEZIVOSTI U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Cilj projekta je omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima (npr. prostorije javne uprave, škole, knjižnice, zdravstvene ustanove, muzeji, javni parkovi i trgovi). Na taj će se način zajednice više uključiti u jedinstveno digitalno tržište, krajnji korisnici će imati pristup gigabitnom društvu, povećat će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima.

Nositelj projekta: Grad Zabok

Voditelj projekta: Kruno Čačko, dipl.iur.

 

Vrijeme provedbe projekta: lipanj 2019.- prosinac 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 150.000,00 kn

Bespovratna sredstva: 111.000,00 kn

Proračun Grada Zaboka: 39.00,00 kn

Izvor financiranja:Europska komisija

Nadležno tijelo: INEA – Izvršna agencija za inovacije i mreže

Skip to content