Lokalna razvojna strategija 2014.-2020.

Lokalna razvojna strategija 2014.-2020.

Razvojna Strategija predstavlja osnovni strateško planski dokument koji pretpostavlja povezivanje svih strateških aktivnosti sa proračunskim planiranjem (možete preuzeti u prilogu).

U Gradu Zaboku od 2014. godine na snazi je Lokalna razvojna strategija Grada Zaboka za razdoblje 2014.-2020. godine. Tada jedinice lokalne samouprave nisu bile u obvezi izrade takvog strateškog dokumenta, međutim, isti je izrađen kao polazišni okvir planiranja i razvoja i obzirom su mnogi natječaji za financiranja projekata uvjetovali posjedovanje takvog dokumenta.

Priloženi dokumenti

Skip to content