Novosti

13. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 5. STUDENOG 2014.

1. Skraćeni zapisnik sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane 16. rujna 2014.,

2.Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova

razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i

izgubljenim životinjama,

3. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine,

4. Odluka o Gospodarskoj zoni Grada Zaboka,

5. Dječji vrtić «Zipkica», Zabok, Godišnji izvještaj o radu za odgojno obrazovnu 2013./2014.,

Godišnji plan i program rada i Kurikulum za odgojno-obrazovnu 2014/2015.,

6. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj

poduzetničkih zona,

7. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom,

8. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. do 30.

rujna 2014.,

9. Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom

vodovodu d.o.o.

Poziv možete preuzeti ovdje

Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

Odluka o Gospodarskoj zoni Grada Zaboka

Download Poziv_1_do_5.pdf
Download Poziv_tocka_6.pdf
Download Poziv_7_10.pdf
Download Odluka_o_prikljucenju_na_komunalne_vodne_gradevine.pdf
Download Odluka_kucni_ljubimci.pdf
Download Odluka_o_gospodarskoj_zoni.pdf
Skip to content