Pučko otvoreno učilište Zabok

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ZABOK

Kumrovečka 8, Zabok

http://www.pou-zabok.hr/

OIB:73491308213

Žiro račun:2360000-1101267065

Telefon:049/ 221 183

Telefaks:049/ 226 910


Ravnatelj: vd. Branko Piljek, mag.oec. 

Telefon: 098/ 303-909

Predsjednik Upravnog vijeća: Josip Horvatin 

Članovi Upravnog vijeća: Tin Šemovčan i Štefica Kuhada


Voditelj obrazovanja: Ivan Vančina mr.sc.OBRAZOVANJE:

Fakultet za menadžment u turizmu i hotelijerstvu Opatija, Centar studija Zabok

Sveučilišni izvanredni četverogodišnji studij

Telefon:049/223 622Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Centar studija Zabok

Sveučilišni stručni trogodišnji studij „Primjena informacijske tehnologije u poslovanju“

Telefon: 098/298 330Škola stranih jezika

Telefon: 049/221 183

Srednjoškolsko obrazovanje odraslih, osposobljavanje i usavršavanje

Telefon: 049/223 622Pripreme za polaganje državne mature

Telefon: 049/223 622KULTURA

Multimedijalni centar Zabok (kino i kazalište)

Telefon: 049/221 183

Gradska galerija Zabok

Zivtov trg 10

mob:  098 934 0179

Voditeljica galerije

Bojana Birač  


LOKACIJE:

Uprava, računovodstvo i Multimedijalni centar Zabok

Kumrovečka 8, Zabok

Obrazovanje (visokoškolsko i sredjoškolsko obrazovanje)

Prilaz dr. Franje Tuđmana bb, (Upravna zgrada Regeneracije)POVIJEST

Pučko otvoreno učilište Zabok djeluje na području našeg grada i regije već 56 godine a kao ustanova od 25. 10. 1961. godine. Temeljnim aktom o osnivanju ustanove (Odluka o pravima i obvezama Grada Zaboka prema Narodnom sveučilištu Zabok od 11. svibnja 1995. godine) definirane su djelatnosti ustanove:

osnovno-školsko obrazovanje odraslih

srednjo-školsko obrazovanje odraslih

knjižničko-čitaonička i informatička djelatnost

ostvarivanje i promicanje multikulturalnih, nacionalnih i interkulturalnih vrijednosti

organiziranje kazališnih i drugih predstava

galerijsko-izložbena djelatnost

organiziranje i promicanje svih oblika kulturno-umjetničkog stvaralaštva

prikazivanje filmova

informatičko opismenjivanje mladeži, djece i odraslih

organiziranje tečajeva sviranja

poduke stranih jezika

javno informiranje

nakladnička djelatnost

proizvodnja i prodaja umjetničkih djela, knjiga, suvenira itd

pružanje ugostiteljskih usluga.

Početkom 2010. godine Grad Zabok je adaptirao Multimedijalni centar Zabok čime se stvaraju uvjeti za razvijanje kvalitetnih programa kulture, kazalište, koncerti i kino predstave. Tokom 2011. godine Pučko otvoreno učilište Zabok preuzima vođenje Velike gradske galerije grada Zaboka. Od 1981. godine Pučko otvoreno učilište Zabok ima važnu ulogu u ustanovljavanju i organizaciji književne nagrade Ksaver Šandor Gjalski koja tokom posljednjih 30 godina postaje jedna od najvažnijih književnih nagrada za objavljeno prozno djelo u Republici Hrvatskoj. Iako počeci visokoškolskog obrazovanja u Zaboku datiraju od 60-ih godina prošlog stoljeća, Pučko otvoreno učilište Zabok započinje sa organizacijom visokoškolskog obrazovanja u suradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Zagreba 1996. godine, sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija 2000. godine i Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina 2002. godine. Pučko otvoreno učilište Zabok nudi srednjoškolsko obrazovanje odraslih sa različitim programima za stjecanje srednje stručne spreme, usavršavanja i osposobljavanja.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2016.

Financijsko izvješće Pou Zabok za 2016.
03. ožujka 2017. 1,76 MB

Izvješaj o prihodima i rashodima
03. ožujka 2017. 922,24 KB

Bilješke uz fin. izvještaj za 2016.
03. ožujka 2017. 477,5 KB

Bilanca
03. ožujka 2017. 666,88 KB

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Zabok raspisuje JAVNI NATJEČAJ  za imenovanje 3 člana Savjeta Galerije na razdoblje od četiri godine.

OBAVIJEST O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Plan nabavki 2016.
18. rujna 2017. 34 KB


 

  • Ispiši: