Ostali natječaji

Ostali natječaji

JAVNI POZIV o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture – javne zelene površine s javnom zgradom i dječjim igralištem u naselju Hum Zabočki u Gradu Zaboku

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK Gradonačelnik KLASA: 363-01/20-01/012 URBROJ: 2197/01-03/1-20-1 Zabok, 23. siječanj 2020. Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja komunalne infrastrukture u katastru i zemljišnoj knjizi Na

Pročitajte više »
Ostali natječaji

Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u k.o. Zabok NC ZBK 072 (Ulica sv. Antuna Padovanskog), NC ZBK 068 (Ulica Rebro), NC ZBK 069 (Ulica Rebro I), NC ZBK 070 (Ulica Rebro II), NC ZBK 040 (Ulica Bajeri) i NC ZBK 011 (Ulica Bajeri-Odvojak Bajeri) u Gradu Zaboku

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZABOK Gradonačelnik KLASA: 340-01/19-01/003 URBROJ:2197/01-03/1-19-67 Zabok, 10. listopad 2019. PREDMET: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta Na temelju članka 131. i 133. Zakona

Pročitajte više »
Skip to content